Hrad Kunětická hora

15. únor 2013 | 13.57 |
› 

Kunětická hora

Historický vývoj Kunětické hory
Kunětická hora je charakteristickou dominantou východočeského
Polabí vzniklou třetihorní činností země. Díky své siluetě a monumentálnímu
postavení v krajině byla osídlena již v období pravěku. Doloženo je osídlení
mladší a pozdní doby bronzové a starší doby železné. Původní kupovitý tvar
hory byl narušen v průběhu staletí těžbou kamene a získal ve středověku
novou siluetu v podobě kamenného hradu.

VI. brána, 20. léta 20. stol.
Na základě archeologických výzkumů lze říci, že rozsáhlý hradní komplex
stál na Kunětické hoře již v druhé polovině 14. století. Šlo o hrad s palácem
a hranolovou, původně obytnou věží ve východní části areálu a kruhovou věží
v západní části areálu. Vzhledem k rozsahu objektu nelze vyloučit ani
skutečnost, že hrad byl královým majetkem.
VI. brána, přelom 19. a 20. stol.
Do širšího povědomí se Kunětická hora dostala za husitských válek.
Od roku 1421 patřila Kunětická hora k důležitým strategickým opěrným
bodům stoupenců podobojí. Byla obsazena husitským hejtmanem Divišem Bořkem
z Miletínka, který do roku 1423 uskutečnil přestavbu dávající Kunětické
hoře podobu typického husitského hradu.
Kunětická hora
Ten se vyznačoval rozsáhlým a dobře opevněným předhradím sloužícím
k zimování polních vojsk. Po smrti Diviše Bořka roku 1437 se obrovské panství
postupně rozpadlo. Kunětickou horu zdědil syn Soběslav Mrzák z Miletínka,
věrný straník krále Jiřího z Poděbrad, jemuž hrad nakonec po roce 1464 postoupil.
malba
Ze tří synů českého husitského krále, připadla po roce 1471 Kunětická
hora Jindřichu staršímu z Minsternberka. Dvacetileté hospodaření se
nevyznačovalo velkými finančními úspěchy a postupný rozprodej vesnic na
pardubickém a kunětickohorském panství ukončil Jindřich roku 1491 převodem Kunětické hory,
Pardubic a přilehlých statků na Viléma z Pernštejna.
Kunětická hora
Za Viléma a jeho synů Vojtěcha a Jana dochází v letech 1491 až 1548 k
největší přestavbě hradu. Hradní obydlí se postupně proměnilo v několika
stavebních úpravách, pozdně gotických a renesančních, v zámecké sídlo.
Nádvoří hradního jádra, do jehož organismu se zapojila válcová věž, se otevíralo
portálem datovaným rokem 1509, který je důležitým dokladem rané pernštejnské renesance.
hrad z oken paláce
Pro dobu Viléma z Pernštejna je spíše charakteristický pozdně gotický sloh.
Projevil se ve sklípkových klenbách rytířského sálu v přízemí, v nově zřízené
kapli svaté Kateřiny a v prostorách jižního křídla a věže. Za Viléma a jeho
synů vznikly hlavní společenské sály v prvém a druhém patře jižního
a západního křídla a reprezentativní místnosti severního křídla, prosvětlené
velkými okny. O významu hradu za Pernštejnů vypovídá návštěva krále Vladislava
Jagelonského, spojená s pasováním synů Vojtěcha a Jana na rytíře roku 1497.
Palác odděloval od dalšího nádvoří hluboký příkop s padacím mostem.
lom u hradu
Kunětická hora zaujímá výjimečné místo v dějinách hradní architektury
výstavbou opevnění, které využívalo mohutných zemních valů a kruhových rondelů.
Z rondelů se zachovaly pouze dva, jihozápadní padl za oběť těžbě kamene v
minulých stoletích. Celý systém obrany zajišťovaly dále jednotlivé hradební okruhy s příkopy,
na severní přístupové komunikaci navázané na šestici bran.
palác
Roku 1560 prodal Jaroslav z Pernštejna zadlužené panství královské komoře.
Strategickou úlohu měla Kunětická hora za třicetileté války. Roku 1645 dobylo
hrad švédské vojsko. Vypleněný a vypálený objekt podléhal rychle zkáze.
Urychlila ji dlouhodobá těžba kamene trvající až do počátku 20. století.
Znamenala likvidaci západní a jihozápadní části hradu, která se zřítila do lomu.
rozhledna
Přes různé snahy se v průběhu 19. století nepodařilo zajistit záchranu velkolepých zřícenin.
Roku 1917 si Kunětickou horu pronajal a roku 1919 zakoupil pardubický muzejní spolek.
Roku 1920 se ustavilo Kunětické družstvo, které zahájilo další zabezpečovací práce.
Roku 1923 zahájilo obnovu hradu podle projektu Dušana Jurkoviče a architekta Pacla.
Na základě této architektonické koncepce vznikla i vyhlášená restaurace s hodnotnými
interiéry v západním traktu, která je v tomto období předmětem oprav.
kapli sv. Kateřiny
Kunětické družstvo obnovilo některé prostory v paláci v prvém a druhém patře a umístilo v nich expozici.
V roce 1953 přešel objekt do majetku státu. Pro neúdržbu a následný špatný
stav byl v 70. letech uzavřen. Po provedení oprav paláce byl znovu zpřístupněn v roce 1993.
Opravy v hradním areálu probíhají průběžně až do dnešních dnů.
Hrad je významným turistickým cílem regionu. V opravených interiérech jsou různé
expozice a výstavy. Koná se zde celá řada divadelních, hudebních a historických akcí.
pátá a šestá brána

Prohlídka hradu

Pokud projdete pátou a šestou branou (tam je pokladna), dostanete se na nádvoří.
Otevře se vám i pohled na hradní palác, kam se dostanete už jen se vstupenkou
a kde začíná i vlastní prohlídka, nebo na kapli sv. Kateřiny.
věž
Dozvíte se o napadení hradu Švédy v třicetileté válce - posádku tvořilo pouhých 8 (slovy osm!)
vojáků a ač jim přišlo na pomoc ještě asi dvacet mužů z Pardubic, hrad byl dobyt.
Není se co divit při těch počtech a když se podíváte na obrázku na jeho rozlohu.
Samotné Pardubice však dobyty nebyly.
archeologie ve sklepení
Prohlídku paláce můžete zahájit třeba Rytířském sále, kde je nevelká expozice zbraní,
obrazů a dokumentů, týkajících se hradu. V jiných místnostech se zase můžete věnovat
historii např.odívání či lovu a loveckým zbraním. Výsledky práce archeologů jsou
vystaveny ve sklepeních, kde je i expozice práva útrpného, o němž jsem
psal na stránce o mučení.
rytířský sál
Kunětická hora měla kdysi dokonce dvě věže!
Tu druhou byste však na siluetě hradu hledali marně, padla za oběť lidské chamtivosti.
Hrad stojí na skále z kvalitní horniny a tak je samozřejmé,
že se tento kámen po dlouhá léta těžil, hlavně pro blízké Pardubice.
odívání
Bohužel však se nepřestalo včas a část hradu,
včetně druhé věže a jednoho rondelu se zřítila a byla "vytěžena."
lovecký sál
Zbývající věž je vám ale zcela k dispozici a můžete si na ni vyšlápnout.
Rozhled je z ní fantastický! Na hrad vidíte méně, na ten je lepší se podívat z oken paláce.
Na hradě se koná spousty kulturní akcí!
(Zdroj: stránky hradu Kunětická hora, foto: internet)
Kuňka

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře