Svatý Jan pod Skalou

13. únor 2013 | 11.03 |
› 

Svatý Jan pod Skalou

.
Jednou z nejmalebnějších obcí Českého krasu s četnými historickými památkami a
mnoha přírodními krásami je Svatý Jan pod Skalou.
Vedle nedalekého Karlštejna a starobylého Tetína patří do trojlístku
historicky nejvýznamnějších  míst na Berounsku.
Vzhledem k jeho blízkosti Prahy a docela dobré dopravě je jedním z oblíbených
výletních míst. Jeho historie začíná od konce 9. století,
kdy se zde podle legendy usadil první český křesťanský poustevník.
.
Ivan, původem kněžic chorvatský, dnes uctívaný jako blahoslavený nebo dokonce svatý,
zde žil 42 let v travertinových jeskyních pod mohutnou skalní stěnou.
Legenda dále vypráví o jeho setkání s knížetem Bořivojem, který zde po smrti Ivana nechal
postavit kapličku. První historicky doloženou písemnou zmínku o jeskyni sv. Ivana
nacházíme v listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1205, v níž potvrzuje Ostrovskému
klášteru veškeré statky nabyté od jeho založení.
Mezi jinými je zde zmíněn i dar knížete Břetislava I. - kaple v jeskyni sv. Jana Křtitele.
.
Ve 13. století zde bylo řádem benediktinů založeno proboštství a také majetek kláštera
byl v té době významně rozmnožen.
Další velké změny nastaly od r. 1661, kdy se zde místo původních dřevěných budov začal
budovat nový klášterní komplex a velkorysá stavba nového kostela sv. Jana Křtitele.
Bylo to za působení opata Matyáše Ferdinanda Sobka z Bilenberka, 
jednoho z nejvýznamnějších katolických prelátů 17. století.
Do dnešní podoby byl klášter dostavěn v roce 1731. Po zrušení kláštera v roce 1785,
byl v soukromém vlastnictví různých podnikatelů a šlechticů.
kostela sv. Jana Křtitele
Interiér kostela sv. Jana Křtitele si zachoval barokní podobu,
i když prošel několika stavebními úpravami a dominuje mu překrásný barokní náhrobek
sv. Ivana (bohužel se uvnitř nesmí fotit).
Odtud se projde do navazujícího renesančního skalního kostela Panny Marie.
Kostel byl vytesán přímo v jeskyni, kde podle legendy pobýval poustevník Ivan.
jeskyně
Jeskyně bývala v minulosti vyhledávaným poutním místem.
Z podlaží jeskyně vyvěrá pramen studánky sv. Ivana .
Voda má příznivý obsah minerálních látek a je stále považována za léčivou, v minulosti byl
pramen označován jako zázračný a zejména na počátku 20. století byl využíván
k léčebným účelům - byly zde Svatojánské lázně. Voda bývala také stáčena
do lahví a prodávána pod značkou Ivanka.
A co je ve Svatém Janu nejkrásnější? Impozantní svatojánská skalní stěna,
Skalní stěna
která se vypíná do výšky 210 m nad okolní terén a dominuje tak celému okolí.
Je zakončena jednoramenným dřevěným křížem, který je zde podle pověsti od nepaměti.
.
Přímo vybízí k procházce a po zdolání převýšení se vám naskytne úchvatný pohled na klášterní
budovy a celou obec. Ta procházka a hlavně ten pohled dolů stojí opravdu za to!
Až sejdete dolů, nezapomeňte se ještě projít k místnímu hřbitovu, kde uvidíte nádhernou
neogotickou hrobku sv. Maxmiliána rodiny Bergerů. Jejím stavitelem byl Bernard Grueber
z Mnichova a opravdu stojí za to. A tím se s vámi ze Svatého Jana loučím.
(Zdroj: stránky obce - wikipedie)
Kaple sv. Maxmiliana ve Svatém Janu pod Skalou.
Kaple sv. Maxmiliana ve Svatém Janu pod Skalou.
.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře