Zřícenina hradu Kapušany

13. únor 2013 | 11.36 |
› 
vrch Zámčisko
Na velkém kopci, který se jmenuje Zámčisko ve výšce 494 n.m. stojí hrad Kapušany.
Podle archeologického výzkumu tu na kopci bylo nejprve slovanské hradiště.
Později tu stál starý hrad, o kterém se nedochovalo ani kdy byl postaven,
ani jak asi vypadal. V nějaké staré listině se našel pouze rok jeho
zničení, bylo to v roce 1312.
hradby
Byl postaven na jeho místě v gotickém slohu v letech 1410 až 1420
a měl chránit královskou stezku, která vedla z Prešova na sever do Polska.
První písemná zmínka o něm je dokonce už z roku 1410, kdy byl v majetku
Andreje Kokaiho a ten začal s jeho budováním.
Kapusany
Zbytky původního starého hradu nechal zvětšit,
přistavěny byly dvě nové strážní věže s cimbuřím
a také se zpevnily hradby. Protože je postavený na strategicky
výhodném místě, odolal útoku spojených vojsk Matěje Korvína,
která ho v roce 1468 marně obléhala.
hradby
Později byl také dějištěm bojů mezi císařským vojskem
a povstaleckým vojskem I. Thökölyho v roce 1685.
Jeho úpadek však znamenal rok 1709, kdy ho po dlouhém
obléhání dobylo vojsko F. Rákócziho, které ho nakonec podpálilo.
V roce 1712 byl sice provizorně opraven, ale na rozkaz dvora
a sněmu byl v roce 1715 definitivně zbořený,
aby se nemohl stát střediskem protihabsburského hnutí.
.
Hrad má převážně pravoúhlou dispozici, jenom nad skalním výběžkem
byly zdi lomené a zaoblené, u paty zdí ještě zesílené. Jednotlivé budovy,
které byly spojeny hradbou, měly svá průčelí orientovaná do
vnitřního prostoru hradeb. Z JZ byla vnitřní strana hradeb členěná
slepými arkádami. Hrad byl přístupný ze severu, vcházelo
se hradní bránou, vedle které stála ještě obranná vstupní věž.
arkády
Její základy jsou v teréně ještě viditelné. Předhradí chránila
vysoká kamenná hradba kopírující tvar terénu. Uvnitř předhradí
stály hospodářské budovy.
.
Do vlastního hradu se vcházelo
další bránou, orientovanou na SV, která byla zabezpečená
hranolovou věží. Po její levé straně bylo kolem horního
hradu opevnění, které obklopovalo vlastní nádvoří hradu,
odlehčené z vnitřní strany třemi velkými slepými arkádami.
okno
Na nejvyšším bodě hradu stály ještě dvě věže,
obytná a obranná, které byly spojené dalšími budovami
a byly o poschodí vyšší než ostatní věže.
prevét
Dodnes jsou vidět docela dost vysoké kamenné zdi,
místy se zbytky omítek, na některých se částečně dochovaly
zbytky portálů oken a střílen. Také jsou viditelné konzoly,
které nesly pavlače alebo dřevěné stropy, zbytky krbů a kleneb.
Ve zdi věže je zachovalá část prevétu.
krakorce
Na některých hradních zdech jsou kamenné krakorce,
které kdysi nesly trámové stropy místností a na
hradbách uvidíte zachovalé střílny.
(Zdroj: wikipedie slovenské hrady)
střílna

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář