Hrad a poustevna Sloup v Čechách

13. únor 2013 | 11.59 |
› 

Sloup v Čechách

Z ničeho nic, uprostřed vesnice ční třicetdva metrů vysoký skalní sloup,
kterému se odborně říká suk.
Sloup
Nahoře na skalní plošině najdete lesík, jeskyně, domy, kostel, zahrady, uličky.
Tajemná postava, která je vidět už ze silnice, je socha poustevníka.
socha poustevníka
Když jste nahoře a máte možnost jí vidět zblízka zjistíte,
že je v mnišském hábitu s kapucí a má v ruce dalekohled.
Dívá se přes údolí na skály, kde je jeskyně zvaná Samuelova,
pojmenovaná podle poustevníka, který v ní bydlel.
sluneční hodiny
Světlý čtverec, který je vidět uprostřed skalní stěny jsou sluneční hodiny.
Kdysi se používal původní severní vstup, který byl později uzavřen
původní severní vstup
a uměle vytvořen vstup východní i s novým
vstupním schodištěm, které nyní vede až k pokladně.
nové schodiště
Byl vytesán při přestavbě Sloupu na poutní místo,
aby byla dodržena pravidla kapucínských klášterů,
oddělení řádových prostor od návštěvníků. Novým vchodem
chodili mniši a tehdejší návštěvníci používali vstup severní.
pokladna
Na místě dnešní pokladny byla dříve zahrádka a je z ní
nádherný výhled na protější skály, vyhlídku, Samuelovu jeskyni
i samotnou vesnici Sloup v Čechách.
Jsou zde cely řeholníků, jejich kuchyni i když už bez vybavení,
refektář, což byla jídelna mnichů, nedokončenou pekárnu a
další zajímavé místnosti.Na skále v původní jídelně je umístěná
pamětní deska, která tu připomíná návštěvu v té době ještě
budoucího rakousko-uherského císaře Františka Josefa II.
pekárna
Pokračuje se bludištěm chodeb až do skalní barokní kaple, která
měla sloužit jako kostel. Její hlavní prostora je vytesána do skály a
svrchu uzavřená kopulí, které podle jejího tvaru říkají "lucerna".
lucerna
Okny v části, která nad skálou vyčnívá se sem dostává světlo
a zároveň z jejího ochozu měli poutníci možnost sledovat mše
v kostele shora, aniž by rušili modlící se mnichy. Pro tento kostel byl
odlit zvon a vytvořená socha Panny Marie Bolestné, ale k jeho
vysvěcení nakonec nedošlo. Dnes se tu konají svatební obřady
romanticky založených novomanželů.
.
Na vrcholu skalní plošiny jsou lavičky ve stínu starých stromů, pod
kterými prý bývalo dokonce malé jezírko, které už je bohužel zasypané.
zákoutí
Jsou zde úzké kamenné chodníčky, klikaté schodiště a jiné
tajemné zákoutí. Cestou jsou vidět ojedinělé mnišské zahrádky.
zahrádky
V dolní části plošiny je vidět střechu kaple - lucernu,
lucerna
dvě malé jeskyně patřící ke křížové cestě, která je tu vytesaná
do skály a k vidění jsou i její nedokončené niky.
.
Také domky, které kdysi sloužily k ubytování návštěv.
Rozhodně museli být návštěvníci silné povahy,
když se nebáli chodit přes lávku třeba do tohoto domečku.
domek
Marně by jste tu ale hledali zbytky hradu, či hradeb.
Podle literatury je přítomnost skalního hradu na této skále velice
nejistá a poprvé ho tam situoval jakýsi malíř až v devatenáctém století.
Existuje sice listina z roku 1324 o panu Čeňkovi ze Sloupu, ale tato,
ani žádná z dalších neupřesňuje, kde tento hrad stával.
skalní suk - sloup
Všechny prameny, které popisují skalní suk o něm hovoří pouze
jako o Poustevnickém kameni.
divadlo
Vydejte- li ještě přes vesnici na skálu zvanou Vyhlídka.
Cestou projdete skalním divadlem, kde se v létě hraje
a pořádají koncerty. Shora uvidíte samotný Sloup jako na dlani.
Sloup shora
Ještě tu je Samuelova jeskyně a skály nad ní.
jeskyně
V jeskyni je pamětní deska a také plánek
Samuelova skromného obydlí.
deska
Na skály nad jeskyní vede strmá stezka, vhodná spíš pro kamzíky.
stezka-kamzík
Při pohledu na vesnici v pravo je vidět větší růžová budova.
zámek
Dnes je to domov důchodců, kdysi to býval barokní zámek
rodu Kinských. V parku před zámkem, dnes odděleným silnicí,
zámek
stojí kostel a barokní sousoší z dílny Antonína Brauna,
syna Matyáše Bernarda Brauna.
kostel
Za domovem důchodců je dost zanedbaná lipová alej a na jejím konci
je hrobka rodiny Kinských, bohužel v dezolátním stavu.
Ostatky členů rodiny Kinských byly odvezeny jinam a
o hrobku se nikdo nestará.
(Zdroj: stránky Sloup a wikipedie)
hrobka

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře