Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře

13. únor 2013 | 12.15 |
› 

Chrám sv. Barbory

Chrám svaté Barbory je nádherná dominanta města.
Byl postaven za okrajem městských hradeb, na pozemku Pražské kapituly
a tedy mimo dosah působnosti sedleckého kláštera. Zasvěcen byl svaté Barboře,
Chrám sv. Barbory
patronce havířů. Jeho velkolepá stavba, která započala v roce 1388, měla podle některých
historických pramenů dosahovat dvojnásobku dnešní délky a probíhala v několika etapách
a také do značné míry souvisela s prosperitou kutnohorských dolů. Vlivem nejrůznějších
událostí byly práce několikrát přerušeny a tak jejich definitivní ukončení bylo až v roce 1905.
Na stavbě se podíleli i pražští stavitelé. Prvním projektantem chrámu se stal Jan Parléř,
syn Petra Parléře - stavitele Svatovítské katedrály. Shoda architektury chrámu s
pražskou katedrálou není tedy náhodná.
.
S příchodem husitských válek byla stavba přerušena na více než šedesát let.
Od roku 1482 stavba znovu ožívá, pracují zde místní stavitelé a opravdovým zlomem
bylo působení pražských mistrů - zprvu stavitele Matyáše Rejska a po něm královského
architekta Benedikta Rejta. Podle jeho návrhů došlo také k zaklenutí hlavní lodi,
zaklenutí hlavní lodi
výška této prostory je 30 m. Zdola hlavní lodi je nádherný pohled do
kroužených žeber klenby z let 1540 - 1547. V klenebních polích
jsou malby cechů a erbovních měšťanů.
erby
V nárožích stěn horního kostela jsou 3,5 m vysoké dřevěné sochy
křesťanských ctností - Spravedlnost, Mírnost, Opatrnost a Statečnost.
provizor
V roce 1558 byl chrám uzavřen provizorní zdí a v roce 1626 předán
do správy jezuitům a do značné míry zbarokizován. Socha havíře je z roku 1700 .
Havíř je v kroji s koženou zástěrou a v ruce drží kahan .
havíř
Více než třista let byla tato jedinečná stavební památka nedokončena.
V roce 1884 se započala další dostavba a ta byla definitivně ukončena
v roce 1905. Architektura chrámu sv. Barbory je vynikající učebnicí vývoje
gotického stavitelství v Čechách.
gotika
Můžeme zde vidět i barokní umělecká díla,
také sanktuarium z roku kolem 1510 pocházející z dílny Matyáše Rejska
(umístěno v kněžišti) a pozdně gotické chórové lavice zdobené řezbami mistra
lavice
Jakuba Nymburského z let 1480 - 1490. Pozoruhodné a zcela ojedinělé
ve středověkém umění jsou zde i pozdně gotické fresky s báňskou
freska
tematikou v některých kaplích. Nejhodnotnější z nich se nacházejí v
hrobní kapli místního obchodníka Michala Smíška z Vrchovišt.
V Mincířské kapli je malbami znázorněna technika středověké ražby mincí.
Ve svahu u chrámu je zachován pozůstatek gotické kaple Božího Těla,
kaple Božího Těla
postavené někdy v druhé pol. 14. století. Kaple Božího Těla prošla v
minulých letech rekonstrukcí a je otevřená i pro veřejnost. Z bývalých hradeb
u chrámu se nám otevírá panoramatický pohled do údolí říčky Vrchlice,
i na město směrem k Sedleckému klášteru .
(ZDROJ: wikipedie , stránky K.H.)
panoráma

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře