Klášter Teplá

13. únor 2013 | 14.37 |
› 

Klášter Teplá

Premonstrátský klášter v Teplé u Mariánských Lázní
byl založen blahoslaveným Hroznatou v roce 1193. Byl postaven v
letech 1193 - 1232 za účasti stavitelů z Želiva a je cennou ukázkou
přechodu románského slohu do gotiky.
Klášter Teplá
První premonstráti sem přišli ze Strahovského kláštera z Prahy.
Celý areál kláštera tvoří několik staveb
kaple
- barokní konvent od známých stavitelů K. Dienzenhofera, W. Braunbocka a
J.B. Matheyho, gotický presbytář klášterního kostela Zvěstování Páně s románskou Kaplí blah.
seník
Hroznaty, klášterní knihovna a muzeum od architekta J. Schaffera z počátku 20. století.
Dále zde můžete vidět více či méně zachovalé hospodářské budovy kláštera
např. pivovar, seník, dům lékaře, sýpku, stodolu, mlýn, skleník...
dům lékaře
Nad vchodem do klášterního kostela Zvěstování Páně uvidíte nádhernou mozaiku
- kopii Raffaelovy Sixtinské madony.
skleník
Celý západní portál nad vchodem je dílo architekta Schaffera z roku 1893
ve stylu napodobujícím románský sloh.
vchod
Ve středu lodi klášterního kostela je oltář Svatého kříže,
vrcholné dílo sochaře Ignáce Platzera, který (jak nám řekla průvodkyně)
na olověné plastice antipendia v jedné z postav vytvořil svůj autoportrét.
strop freska
V kostele je unikátní soubor Platzerových soch a také dvoje vzácné barokní varhany.
V severní lodi kostela v Hroznatově kapli je na oltáři s
bílého mramoru uložen relikviář s ostatky blah. Hroznaty.
knihovna
Na klenbách jsou fresky, zobrazující výjevy z litanií loretánských a ze života Panny Marie
od Eliáše Dollhopfa z roku 1756.
Další výzdoba, hlavně truhlářské a kovářské práce,
jsou od místních uměleckých řemeslníků.
loď
Určitě každého ohromí svou velikostí a nádhernou výzdobou knihovna,
je to druhá největší klášterní knihovna u nás.
Byla zařízena v letech 1907 - 8 ve stylu napodobujícím baroko.
Dřevěné zařízení bylo vyřezáno z jugoslávského dubu a krásná nástropní freska
"Adorace Nejsvětější svátosti" je od prof. Krattnera.
Celkem obsahuje asi 100 000 svazků ve všech evropských jazycích,
také vzácné rukopisy, prvotisky... atd. Nachází se zde i " Hroznatova závěť",
nejstarší listina celého regionu z roku 1197.
zezadu
Je to vlastně zakládací listina tepelského kláštera, která obsahuje soupis majetku,
který Hroznata daroval klášteru.
Také zde uvidíte vzácnou památku gotického písemnictví
- Atifonář a misál opata Zikmunda, pocházející z
premonstrátského kláštera v Magdeburku a jiné.
(Zdroj: stránky klášter Teplá, wikipedie, foto: internet)
jezírko u kláštera

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře