Zámek Pardubice

14. únor 2013 | 12.00 |
› 

Zámek Pardubice

Pardubice - město koní a perníku.
Počátky jeho historie sahají až do 13. století.
Bylo vybudováno na soutoku Labe a Chrudimky, na strategickém místě nedaleko brodu,
kde se vybíralo clo za plavení dřeva. Nejstaršími doloženými majiteli města
i s panským sídlem byli páni z Dubé.
Ti však vyměnili Pardubice s Arnoštem z Hostýně, který byl v té době ve vysokých královských službách
a později jeho rod začal používat přídomek "z Pardubic".

Nejznámějším pokračovatelem rodu byl jeho syn - Arnošt z Pardubic, který se stal prvním
arcibiskupem pražským a byl rádcem a diplomatem na dvoře Karla IV.
Původní tvrz nechal přebudovat na gotický vodní hrad. Vývojem politickým a
historickým se další majitelé stále střídali.
palác s čtyřkřídlou dispozicí
Velká změna nastala, když si toto nevelké a zadlužené panství koupil
v roce 1491 Vilém z Pernštejna. Perštejnové přebudovali hrad na palác
s čtyřkřídlou dispozicí a kolem paláce nové mohutné opevnění.
znak-Perštejnové
Byly postaveny vysoké zemní valy s nárožními bastiony, které dosahovaly výšky prvního
patra zámku a bylo zde možno umístit dělostřelectvo.
Z vnější strany byly střílny pro ruční palné zbraně.
valy
Celý areál byl obehnaný širokými vodními příkopy, které bylo v případě nebezpečí
možné velmi rychle naplnit vodou z řek. Tento typ nedobytné pevnosti
s pohodlnou aristokratickou rezidencí v jádru, je nejen v naší zemi unikátní.
vodními příkopy
Po roce 1560 zakoupil v té době už opět velmi zadlužené panství od Pernštejnů
císař Ferdinand I. pro svého syna Maxmiliána.
Zámek se stal oblíbeným místem pobytu císaře a dvora.
A opět tu začaly probíhat přestavby v letech 1574 - 1579. Změny se týkaly hlavně zámku,
ale i oprav opevnění, které se velmi osvědčilo ve všech bitvách, které tudy prošly.
Nejvíce se to projevilo v průběhu třicetileté války, kdy byl zámek několikrát marně dobýván.
mapa- opevnění
Opět nastalo střídání několika majitelů,
v roce 1920 jej celý zdevastovaný koupil Muzejní spolek v Pardubicích
a pokusil se celý areál zachránit. Obnova trvala několik desítek let.
nádvoří před hlavní bránou je plné opeřenců
V padesátých letech byl nedobrovolně předán do správy československého státu
a užívalo ho pardubické muzeum. V roce 1975 započala poslední dlouhodobá rekonstrukce
a po roce 1994 byl zámek postupně zpřístupňován veřejnosti.
expozice
Expozicí kde se obvykle začíná je prohlídka rytířských sálů v prvním patře.
Zachovalé kamenické prvky v "Mázhausu", kde prohlídka začíná,
dokládají časté stavební změny a přechod mezi gotikou a renesancí,
což je vidět i na nádvoří na klenbách prvního patra.
Nejvzácnější však jsou dochované nástěnné malby ze 30. až 40. let 16. století.
Úplnou raritou je nástěnná malba představující antitezi Starého a Nového zákona.
Tento obraz vznikl pod vlivem díla malíře Lucase Cranacha st.
a je největší známou malbou s námětem protestantské luterské dogmatiky mimo církevní stavbu.
největší známou malbou
Pravděpodobně ji sem nechal namalovat Jan z Pernštejna,
jeden z vůdčích osobností domácí stavovské opozice
a v tomto sále se konala řada politických jednání.
V tzv. Vojtěchově sále vidíme nad dveřmi erb Vojtěcha z Pernštejna
a na zdi malbu se scénou příběhu o Samsonovi a Dalile.
strop
Na portále vedle okna potom ženský akt představující bohyni Fortunu - Štěstěnu.
Ve Sloupovém sále je kolem oken a dveří namalována iluzivní architektura.
To znamená, že iluzi antického chrámu vzbuzují namalované sloupy nesoucí trámy,
girlandy a četné rostlinné ornamenty. Všemu vévodí nádherný
a původní renesanční kazetový strop, který po rekonstrukci opět září v plné kráse.
expozice sklo
Další expozicí je České sklo. První část je věnována historické sklářské produkci
a známým sklárnám. Zachycuje proměny skleněných výrobků od poloviny
14. století až do 30. let 20. století. Z nejstarších exponátů lze shlédnout gotické číše,
malované poháry a také proslulé české barokní sklo.
.

Největší soubor tvoří exponáty z 19. století, vyrobené z křišťálového skla i
z efektních barevných sklovin. Druhá část expozice věnovaná originální sklářské tvorbě,
je největší prezentací v České republice.
Dokumentuje vývoj a uplatnění skla v moderní umělecké tvorbě.
Počátky tohoto nového využití skla představují originální ryté,
broušené a malované vázy, misky a poháry, ale i skleněné figurky.
skleněné plastiky
Můžete tu také vidět první skleněné plastiky zhotovené technikou tavení do formy.
V dalších vitrínách je možné shlédnout hutnické plastiky a objekty využívající optické efekty.
Neméně krásnou výstavou je sbírka zbraní, která představuje základní přehled
vývoje chladných a palných zbraní především v Evropě a severní Americe od 12.do 20. století.
Seznámíte se tu se základními kategoriemi zbraní. Uvidíte meče, palaše, kordy a šavle.
sbírka pohlednic
V dalších vitrínách zjistíte, jaký je rozdíl mezi předovkou a zadovkou, pistolí a revolverem,
co to byla opakovačka a jsou tu i samopaly a kulomety.
nejstarší emise korespondenčních lístků
Jsou zde chladné zbraně rakouské, německé, italské, ruské, československé,
zbraně pro důstojníky i řadové vojáky. K vidění jsou i zbraně spojené s dobýváním
amerického divokého západu. A dokonce si můžete na funkčních replikách vyzkoušet
fungování mechanismů některých zbraní.
pohledy
Krásné exponáty uvidíte i v numismatické expozici. Ve sbírce se nachází více než 60 tisíc platidel,
počínaje starověkem a konče současnými ražbami.
Významnou částí sbírky je kolekce českých vládních i rodových ražeb 16-18. stol.
Nenechte si ujít ani sbírku pohlednic - Orbis pictus, která obsahuje je přes 300 tisíc kusů.
mince
Tato expozice dokumentuje podobu pohlednic od jejich vzniku až po současnost.
Najdeme tu i nejstarší emise korespondenčních lístků,
vydaných oficiálně v Rakousko-Uhersku roku 1869.
sbírka mineralogická
Pohlednice jsou řazeny chronologicky v tématických celcích od předchůdců pohlednic
až po pohlednice vydané po roce 1989. Expozice představuje širokou tématickou škálu
- místopisné, blahopřejné, reprodukce uměleckých děl, vlastenecké,
futurologické i ideologické a další.
kachle
Seznamuje nás se základními tiskařskými technikami - litografií, světlotisku, knihtisku atd.
Zcela novou je výstava gotických kachlí, které byly nalezeny při vykopávkách.
kostel sv. Bartoloměje
V jednotlivých vitrínách uvidíte různé druhy ozdobných a krbových kachlí a
také postup jejich výroby. V budově u brány se nachází sbírka mineralogická.
radnice
Uvidíte tady vitríny plné hornin a minerálů nalezených v okolí Pardubic,
v nejbližších dolech, ale i přivezené odjinud.
domem U Jonáše
V Pardubicích je krásný kostel sv. Bartoloměje, a úplná senzace je historické náměstí
s opravenými starými domy, radnicí, domem U Jonáše, kde je galerie.
Zelená brána
Část této galerie je i na zámku a jsou tam příležitostné výstavy.
Už pohledem z dálky vás k sobě přivábí dominantní
Zelená brána z roku 1537, Pardubické divadlo.
(Zdroj: stránky města Pardubice, zámku, wikipedie, Foto: internet)
divadlo Pardubice

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře