Hrad Zvířetice

14. únor 2013 | 16.26 |
› 

Zvířetice

Hrad Zvířetice nechal postavit Zdislav z Lemberka,
syn známého Havla a jeho ještě známější ženy Zdislavy z Lemberka.
Bylo to pravděpodobně někdy na počátku 14. století na ostrohu nad řekou Jizerou,
nedaleko zemské stezky vedoucí z Prahy na sever do Žitavy.
.
Hrad byl v držení tohoto rodu, který patřil k Markvarticům až do roku 1504.
První písemný doklad, kde se jméno hradu vyskytovalo je z roku 1318,
kde se psalo o Zdislavových synech Heřmanovi a Markvartovi jako o pánech ze Zvířetic.
Dalším významným majitelem byl také Hašek ze Zvířetic, který byl za vlády Karla IV.
mistrem královské komory a patřil k významným královským dvořanům.
Zvířetice
Později na počátku 15. století to byl Zdislav ze Zvířetic, který působil na pražské univerzitě.
V dobách husitských byli páni ze Zvířetic proti králi a také "přivěsili svoji pečeť"
ke známému stížnému listu proti upálení mistra Jana Husa.
Po husitských válkách podporovali Jiřího z Poděbrad.
můstek
Páni ze Zvířetic v roce 1504 panství a hrad prodali Václavovi Sezimovi z Ústí
a v té době byl také pozdně goticky upraven.
Rod Sezimů Zvířetice moc dlouho nevlastnil a v roce 1528 je prodal Janovi z Vartemberka.
palác
Jeho syn Adam se účastnil protihabsburského povstání v letech 1546-47,
byl na straně poražených a trestem mu byla konfiskace většiny majetku,
ale Zvířetice mu nakonec zůstaly.
kresba
Za Vartemberků byl hrad v 16. století
renesančně přestavěn na opevněný zámek a v jejich majetku zůstal až do roku 1610,
kdy ho zakoupil Jiří Vratislav z Mitrovic.
sklepy
Ten zemřel bezdětný a majetek odkázal Janu Vlkovi z Kvítkova.
Po Bílé hoře panství získal Albrecht z Valdštejna, svěřil ho svému příbuznému Maxmiliánovi z Valdštejna,
který zde nebydlel a byly tu pouze vrchnostenské úřady, byty úředníků
a celý areál byl hospodářsky využíván. Roku 1693 byly Zvířetice poškozeny požárem,
poté byly sice opraveny, ale po dalším požáru, který zavinil blesk v roce 1720 už zůstaly neobývány.
Zub času dokonal dílo zkázy a z kdysi pevného hradu a později i
pohodlného renesančního zámku zbyly jen trosky.
sklepy
Při založení hradu byla hned za příkopem asi 80 m dlouhá čelní hradba,
která na obou nárožích končila dřemi okrouhlými věžemi.
Severní věž, která vyčnívala z hradební zdi, byla určena ke střežení přístupové cesty k hradu,
jižní věž, která byla trochu menší chránila původní bránu do hradu.
Zbytek lichoběžníkového staveniště byl opevněn zdí se zaoblenými rohy a
na východní straně byl postaven hradní palác.
rozhledna
Podle písemné zprávy ze 14. století byla v paláci i kaple, její umístění ale dnes nelze s jistotou určit.
Počátkem 16. století bylo ke starému paláci přistavěno jižní křídlo,
starý vchod do hradu byl zrušen a byl vylámán nový v ohradní zdi hned pod severní věží.
Později byly ještě přistavěny obytné budovy k západní a severní ohradní zdi
a obranná věž byla zvýšena o dvě patra.
vyhlídka
Obranná funkce objektu ustoupila do pozadí a hrad se změnil v renesanční zámek.
V 17. století byla v severovýchodním nároží, v té době už zámku, postavena nová kaple.
schody
Jestli to bylo na místě té staré, už nikdo neví. V patře paláce byly pokoje vrchnosti, panských úředníků,
vrchnostenská kancelář, nedaleko kaple byla oratoř a v podkroví byt kaplana.
V přízemí byly sklepy, pivovar a stáje, u věže komůrka vrátného a na věži hodiny.
věž
Bývalá strážní věž byla opravena a dnes slouží jako rozhledna.
Nahoru je to pěkných pár schodů.
(Zdroj: wikipedie, foto:internet)
věž

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře