Hrad Trosky

14. únor 2013 | 16.41 |
› 

hrad Trosky

Zříceninu hradu Trosky naprosto nejde přehlédnout, je vidět z obrovské dálky.
Skály, na kterých hrad stojí se nazývaly Troskami údajně už před tím,
než na nich koncem 14. století (1380 - 1390) pan Čeněk z Vartenberka
postavil hrad. Zajímavý je už jejich vznik.
Trosky

Vznik skal

Vraťme se do doby vzdálené miliony let, kdy se utvářela podoba této krajiny.
Celá oblast byla zalita mořem, vněmž žili obrovští měkkýši.
Bouře usazovaly na jeho dně desítky metrů písečných naplavenin.
Když moře ustoupilo, žhavá láva prorážející zemskou kůru zvedala ohromné vrstvy písku
a vytvářela nové kopce a pohoří, mezi nimi i Trosky.
Ve dvou místech, vzdálených od sebe necelých sto metrů láva přituhla ve dva skalní masívy,
jež miliony dalších let trhal mráz a vítr.
Déšť odnášel suť do hlubokých údolí vymletých rodícími se a mizejícími řekami.
Uplynula další tisíciletí, než se objevil člověk, který stavěl obydlí , vesnice a města.
Jedna z těch generací lidského pokolení nazvala nevlídná skaliska TROSKAMI,
protože připomínala pórovitou, krystaliskou strusku - trosku,
jež vznikala při tavení zlata, stříbra a mědi.
Skály jsou údajně protkány jeskyněmi a chodbami, jedna má vést z hradu ven a měla sloužit
v případě obležení k tajnému zásobování, nebo k úntěku z hradu.

Vyšší ze dvou věží, 59 metrů vysokoá Panna

Jsou zde zbytky točitého schodiště, které začal roku 1841 stavět poslední šlechtický
majitel hradu hrabě Alois Lexa z Aehrenthálu. Chtěl věž zpřístupnit jako vyhlídku,
bohužel jeho smrt v roce 1844 stavbu ukončila.
panna
Tato věž byla vždy posledním obranným útočištěm a vyhořela jenom při posledním požáru
v roce 1648 (celkem hrad vyhořel třikrát!), kdy na hrad útočili Švédové.
A to pouze proto, že nikdo nestrhl přístupovou lávku.
Pod Pannou býval obytný palác a dnes je zde malá vyhlídka.
Na hradě působí podle pověstí jakési "temné síly" či dokonce čerti.
nádvoří
Ti dokonce prý činili problémy při stavbě hradu! Každou noc, když odbila jedenáctá hodina,
přihnala se z podzemí čertovská cháska, divoce se rozlétla po panství pana Čeňka
a zapalovala mu úrodu na polích i ve stodolách.
Tak dlouho čerti řádili, až po uši zadlužený pan Čeněk musel prodat několik vesnic v okolí hradu
a sám nedávno dokončený hrad "jen" za 6000 kop stříbrných grošů králi Václavu IV.,
kterému dlužil nejvíc! Ale nenechte se odradit, ta tíseň nebyla zase tak strašná,
rychle ji přehlušila nádhera a majestátnost hradu!

Pod hradbami

O stavebním řešení korun hradeb se mnoho neví.
Část byla řešena tehdy oblíbenými ozuby, jinde se využily dřevěné nástavby ochozů,
o čemž svědčí nálezy tisíců kovaných hřebíků, hlavně na jižním svahu.
Podíváme-li se na kresbu, hrad vypadal za svými hradbami opravdu nedobytně!
kresba z minulosti hradu Trosky

Druhá, nižší a podsaditější šestiboká věž hradu, Baba

Na tuto věž vede nové schodiště, postavené v roce 2000.
baba
Věž byla po staletí ničena častými údery blesků, protože masiv skály s velkým obsahem
železné rudy přitahuje více blesků, než vyšší Panna.
schodiště na věž
Věž byla již v 17. století značně poškozena a v 19. století se uvádí, že na skále stálo jen šest sloupů
v rozích, které byly zpevněny pískovcovými kvádry.
Dnes je z Baby nádherná vyhlídka po kraji i na samotný hrad a vyhlídkovou plošinu pod Pannou.
Na Troskách se konnají vystoupení šermířů, vystavují zde dravý ptáky.
(Zdroj: stránky hradu Trosky)
vyhlídka

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře