Monastýr sv. Gorazda

15. únor 2013 | 09.49 |
› 

Monastýr sv. Gorazda

Hrubá Vrbka na Jižní Moravě, kde je křižovatka a po pravé straně velký dřevěný kříž
vedle nevelkého domku. Zde je na dveřích cedulka s nápisem, že jestli chcete dovnitř,
máte dům obejít a zazvonit na mnichy, kteří tu žijí a pokud budou doma, rádi vás provedou.
U Monastýru je malý dvorek se zahrádkou.
zahrada
Svatý Gorazd I.

byl první nástupce svatého Metoděje na moravském biskupském stolci.

Ovšem zanedlouho po Metodějově smrti byl spolu se všemi učedníky cyrilometodějskými
z Moravy vyhnán latinským kněžstvem a uchýlil se na Balkán,
kde pokračoval v Metodějově biskupské linii.
fresky
Jemu i svatému mučedníkovi Gorazdovi II., obnoviteli pravoslaví v českých zemích,
biskupovi českému a moravsko-slezskému, který zahynul mučednickou smrtí roku 1942,
byl zasvěcen tento monastýr. O prvním Gorazdovi se toho moc neví.
historie
Monastýr byl založen v rodišti sv. Gorazda II., obci Hrubá Vrbka,
bohužel není to přímo jeho rodný dům, nepodařilo se ho vykoupit,
ale můžete se na něj jít podívat, stojí nedaleko a je tam i pamětní deska.
kříž
V monastýru žijí tři monaši, kteří každodenně vykonávají služby Boží.
rodnný dům sv. Gorazdy
Snaží se tak o oživení a zachování pravoslavné, cyrilo-metodějské církevní tradice,
která k nám byla přinesena před více než tisíci lety z Byzantské říše.
deska
Usilují o to, aby monastýr byl pro každého poutníka či náhodného návštěvníka
místem odpočinku a duchovního osvěžení.
Monastýr sv. Gorazda

Milý poutníku!

Náš monastýr je zasvěcen svatému novomučedníkovi biskupovi Gorazdovi, obnoviteli pravoslaví v českých zemích, jenž zahynul mučednickou smrtí roku 1942. Monastýr byl založen v roce 1992 v rodišti tohoto velkého novodobého světce, v malebné obci Hrubá Vrbka na úpatí Bílých Karpat, nedaleko moravsko-slovenského pomezí. S Boží pomocí usilujeme o to, aby náš monastýr byl pro každého místem spočinutí a duchovního osvěžení. Každý rok se v našem monastýru v den památky mučednické smrti světce pořádá poutní setkání, a to vždy nejbližší pátek a sobotu k datu 4. září (v pátek večer sloužíme celonoční bdění a v sobotu v 10 hodin Božskou Liturgii). V monastýru organizujeme dětské tábory a jiná setkání, ubytovací prostory dávají možnost spočinutí poutníkům, po domluvě i na několik dní. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kdo materiálně či svou prací přispívají na budování a údržbu našeho monastýru, bratru Jurijovi Mojšovi, sestře Gorazdě Prachařové, Markovi a Sylvě Novotným, otci Serafímovi s rodinou, sestře Ivetě Kadlecové, farníkům z hodonínské, ostravské a olomoucké církevních obcí, bratru Olegovi P. i všem ostatním.
Představený monastýru biskup Jáchym
Otcové Jiří a Serafím s poutníky

Svatý Gorazd II.

Sv. Gorazd II., se rodným jménem jmenoval Matěj Pavlík a původně byl katolickým knězem. Usiloval o reformu římsko-katolické církve v duchu prvokřesťanské praxe (bohoslužba ve srozumitelném jazyku, ženaté kněžstvo apod.). Po papežově odmítnutí jakýchkoliv reforem opustil římskou církev a vstoupil do nově se utvářející Československé církve (dnes s přídomkem "husitská"). Tato církev se v té době jevila jako pravoslavně se orientující. Posléze se stal jejím představitelem a přijal jméno Gorazd. Za jeho vedení se budovaly pravoslavné chrámy, které ještě dnes patří mezi stavební skvosty, překládaly se latinské texty bohoslužeb do češtiny a měnil se i život církve. Biskup Gorazd, či jak je to správně v pravoslaví vladyka Gorazd, se stal nejen představitelem pravoslavné církve, ale i její duší. Na vladyku Gorazda si zachovalo hezkou vzpomínku mnoho jeho současníků, kteří hovoří o jeho nesmírné pokoře, obětavosti, pracovitosti, jeho život se vyznačoval hlubokou zbožností a mnozí v něm již za jeho života viděli světce. Jeho činnost byla narušena německou okupací a násilně ukončena událostmi známého atentátu na Heydricha.
Gorazd
Parašutisté, kteří atentát vykonali, se ukryli v kryptě pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje v Praze, což byl katedrální chrám biskupa Gorazda. Jak víme ze školy, úkryt byl prozrazen a při dobývání krypty parašutisté zahynuli. Vladyka Gorazd chtěl zachránit církev a vzal celou vinu za skrývání atentátníků před okupačními úřady na sebe, přestože o úkrytu parašutistů v kryptě zpočátku vůbec nevěděl. Nacisté ho zatkli a po několikaměsíčním mučení dne 4. září 1942 popravili. Na smrt do koncentračního tábora bylo odvezeno mnoho dalších osob z jeho blízkého okruhu. Veškeré pravoslavné kněžstvo z Gorazdovy církve bylo deportováno do Německa na nucené práce, majetek církve byl zkonfiskován, chrámy zapečetěny, bohoslužby zakázány, církev úředně rozpuštěna a práce pro ni se trestala smrtí.
Vladyka Gorazd se svou mučednickou smrtí přiřadil k družině dávných českých svatých -
Václavovi a Ludmile, Anežce, Ivanovi Českému a Prokopu Sázavskému.
(Ze stránek: monastyrsvgorazda.cz, obec Hrubá Vrbka, foto: internet)
pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje v Praze

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře