Statek Milíkov

15. únor 2013 | 14.38 |
› 

statek Milíkov

Obec Milíkov leží na trase Cheb - Mariánské lázně - odbočka 3 km.
Usedlost se nachází na severním okraji obce nedaleko kostela sv. Šimona a Judy.
Statek má klasický půdorys chebského hrázděného statku:
přibližně čtvercový dvůr uzavřený obytným stavením s chlévem, stodolou, do dvora
otevřenou kolnou a výminek postaveným na místě původních samostatných chlévů.
Statek je intaktní ve stavební podobě nejpozději ze 2. poloviny 19. století.
Nejstarší budovou je stodola datovaná na jednom z vnitřních trámů k roku 1781.
Obytný dům má přízemí dochované v chlévové části staré roubení zdí,
které je z vnitřní strany překryto cihlovou přizdívkou.
statek Milíkov
Patro je hrázděné, do dvora opatřené dřevěnou pavlačí.
Z poslední čtvrtiny 18. století je podle datace (1786) rovněž do dvora otevřená kolna.
Čtvrtou budovou uzavřeného statku je v místě původních nedochovaných chlévů
vystavěný výminek, který je citlivě provedenou novostavbou ze 70. let minulého století.
statek Milíkov
Na statku je patrná stálá údržba a citlivý přístup k modernizaci interiéru,
která prakticky zasáhla pouze chlévovou část obytného domu vestavbou sociálního
zařízení a zřízením tzv. letní kuchyně.
V domě je zachován prostor černé kuchyně, ale bez zachovalého topeniště,
a je dobře patrné i umístění zaniklé chlebové pece.
statek Milíkov
První zmínka o majiteli usedlosti je z 25. ledna 1852 v pozemkové knize.
K tomuto datu je jako majitel uveden Franz Josef Gütter, který statek vlastnil do
roku 1885. Po 2. sv. válce válce byl na základě přídělových listů statek spolu
s pozemky přidělen Jaroslavu Hovorkovi, který přišel do Milíkova spolu s
manželkou ze severomoravské Mohelnice.
statek Milíkov
Začátkem 70. let statek koupili Josef a Marie Benkovi,
kteří původně statek zakoupili jako rekreační chalupu.
Nadále jej udržovali v dobrém stavu, prováděli citlivé renovační práce a
shromažďovali stylový nábytek a vnitřní vybavení v tradičním chebském
"egerlandském" stylu. Posledními majiteli usedlosti byli manželé Ševčenkovi,
kteří statek prodali v roce 2008. V roce 2005 byl statek čp. 18 v Milíkově zapsán
do seznamu kulturních památek. Krajské muzeum Karlovarského kraje Muzeum
Cheb připravuje v současné době koncepci využití statku Milíkov jako muzea
v přírodě s expozicí venkovského životního stylu a
aktivním doprovodným programem.
statek Milíkov
Zároveň hledá finanční zdroje pro potřebnou rekonstrukci.
Od května 2009 je statek otevřen pro návštěvníky prozatím v
omezeném provozním režimu.
Návštěvníkům se zde představuje postupně utvářený celek selského
interiérového vybavení, domácího, řemeslnického a zemědělského nářadí
a náčiní a drobné zemědělské mechanizace v časovém horizontu
od 2. pol. 19. století po současnost.
statek Milíkov
Odráží se zde proměna využívání zemědělské usedlosti jako samostatné obytné
a hospodářské jednotky, jak tomu bylo do roku 1945,
přes změny dané vysídlením původních obyvatel, využívání tzv. "na dožití",
jako hospodářského objektu, až po využívání jako rekreační objekt
k tak oblíbenému chalupaření.
statek Milíkov
Statek Milíkov čp. 18 si začíná hledat své návštěvníky mezi turisty,
cykloturisty, milovníky historie a regionální vlastivědy.
Významným cílem, ke kterému chce muzeum směřovat svoje aktivity,
je také integrace rodícího se muzea v přírodě do života obce jako takové.
Prvním krokem k tomu je jistě navázání dobrých partnerských vztahů s vedením
obce a s nejbližšími sousedy a Základní školou v Dolním Žandově.
(Zdroj stránky obce Milíkov, wikipedie, foto:internet)
statek Milíkov

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře