Klášter Plasy

15. únor 2013 | 14.45 |
› 

Klášter Plasy

Nevím jestli slovo plaz v 11. století také znamenalo hada,
ale Plaz se jmenoval bývalý knížecí dvůr, na místě kterého byl později založen
cisterciácký klášter, dnes Plasy.
barokní sýpka
Klášter založil kníže Vladislav II. v roce 1144 jako součást snahy
Přemyslovců kolonizovat neobývaná území raně středověkého českého státu.
galerie Stretti
O jeho nejstarší podobě žádné poznatky nejsou,
ale z dochovaných písemností je známo, že největší rozkvět zaznamenal v
období vlády Václava I., který prý sám v klášteře několikrát pobýval.
Santiniho schodiště
Nastala doba husitská a v roce 1421 byl klášter vypálen.
Další ránu mu zasadil císař Zikmund, když řadu pozemků rozdal svým věrným
šlechtickým stoupencům a pro klášter to znamenalo velký úpadek.
Santiniho schody
Začátkem 16. století se sice podařilo získat část pozemků zpět,
ale protože dluhy opět narůstaly, mniši museli v roce 1543 svoje
pozemky zastavit šlechtici Floriánu Grysperkovi.
strop kaple sv. Bernarda
To ještě netušili, že to pro ně byla vlastně výhra,
protože po bitvě na Bílé hoře bylo Grysperkům zabaveno veškeré jmění
a císař Ferdinand II. vrátil zpět všechny bývalé majetky klášteru.
strop kaple sv. Bernarda
Po zlepšení majetkových poměrů začal klášter přistavovat některé
nové budovy a v 17. století začala přestavba kostela Nanebevzetí P. Marie.
kanal - budova stojí na bažinaté půdě
V letech 1698 - 1701 byla k bývalé královské kapli dostavěna barokní
sýpka a vybudována také nová prelatura, všechno podle návrhů Jeana Baptisty Matheye.
V roce 1609 byl přestavěn a rozšířen hřbitovní kostel sv. Václava.
strop kaple sv. Benedikta
Další úspěšné období nastalo počátkem 18. století,
kdy byl v letech 1711 - 1740 postaven nový konvent podle plánů stavitelů
Santiniho a Dientzenhofera. Budova stojí na bažinaté půdě a stavitelé geniálně
technicky vyřešili stavbu základů na dřevěných pilotech,
část tohoto systému můžete vidět i při prohlídce konventu pod schodištěm.
oltař
Další technickou úžasností je i Santiniho samonosné schodiště stoupající
několik pater a na stropě nad ním je nádherná freska.
freska sv. Bernarda
Výzdobu chodeb i kaplí prováděli František Antonín Miller,
Jakub Antonín Pinka a Josef Kramolín. Velmi zajímavá je kaple sv. Benedikta,
která má na kopuli tzv. lucernu. Jedná se o část, která je
prosklená a dopadá z ní do kaple světlo.
knihovna
Podle slov průvodkyně tu nikdy nebyl oltář, protože Santini
v tomto místě zamýšlel udělat vstup do nového chrámu, který tam chtěl přistavět.
zimní refektář
Dokonce snad měl být ještě větší než Svatovítská katedrála v Praze,
ale k jeho realizaci nakonec nedošlo. V kapli jsou krásné fresky,
původní dřevěné lavice z 18. století a ozvěna, která trvá 10 sec.
kouř na stropě
Velmi zajímavá je také kaple sv. Bernarda, kde hned při vstupu poznáte
úžasnou tvorbu Santiniho. Určitě vás upoutá nádherný strop i freska sv. Bernarda.
Dnes se tu vzhledem k výborné akustice konají koncerty.
malá galerie
Prohlídka konventu vede po krásném schodišti, chodbami,
knihovnou a zimním refektářem.
Také uvidíte kuřácký salonek s děsně začouzeným stropem.
barokní pisoár
Pochopitelně, že tam nekouřili mniši, ale další majitel.
Také je tu výstava starých lékáren v budově bývalého špitálu,
kde je v chodbě i malá galerie.
Vyústění kanálu
Můžete zde vidět vybavení renesanční,
barokní i secesní lékárny. K místnostem špitálu patřili také tyto barokní záchodky,
které byly ve všech patrech, sice nebyly splachovací, ale ústily do vodního kanálu,
který odváděl veškeré odpady z kláštera do říčky Střely.
kostel sv. Václava
Vyústění kanálu, který už dnes není funkční, můžete vidět z mostu nad řekou.
V roce 1785 byl klášter na základě nařízení císaře Josefa II. zrušen
a veškerý majetek připadl správě náboženského fondu.
chodba knihovny
Po napoleonských válkách, kdy byla státní pokladna hodně vyčerpaná,
byl klášter v roce 1826 prodán knížeti Klementu Lotharovi Metternichovi.
Ten se zasloužil o další rozvoj svého panství, položil základ města Plasy,
nechal přestavět kostel sv. Václava a vybudoval tam hrobku Metternichů,
kterou si v rámci jednoho okruhu můžete prohlédnout.
hrobku Metternichů
Také se svými návštěvami kouřil ve výše zmiňovaném kuřáckém salonku.
Klášter i panství bylo v majetku Metternichů až do roku 1945,
kdy jej převzal do správy stát a dnes ho spravuje Národní
památkový ústav v Plzni.
prudký splav
Projdětě celým areálem, podél řeky Střely, kolem budovy pivovaru, sýpky i malého
zámečku, ve kterém je nyní místní knihovna a také se tu konají různé slavnosti.
Na řece je prudký splav.
Klášter Plasy
Když se ze dvora podíváte na kopuli kaple sv. Benedikta,
určitě vás překvapí, že tam místo kříže vidíte písmeno T a E.
Výkladů je prý několik a nejspíš jsou to iniciály opata Evžena Tyttla.
(Zdroj: stránky Klášter Plasy, wikipedie, foto:internet)
Klášter Plasy - letecky

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře