Hrad Děvičky

15. únor 2013 | 20.52 |
› 

Hrad Děvičky - Dívčí hrad

První zmínka o hradu je z roku 1222, ale protože ten dnešní hrad Děvičky je stavbou
z počátku 14. století, vypadá to, že starší hrad stejného jména (Dewiczky) stával
jinde a že zanikl a tento nový hrad byl vybudován na jiném místě, ale se stejným názvem.
Takže dnes to bude historie hradu Děvičky nebo Dívčí hrady, Maidberk, Maidenburg,
který stojí na kopci Děvín a je nádhernou dominantou Pavlovských vrchů.
Hrad Děvičky - Dívčí hrad

jxs.cz/054/040/dbefb76575_76714702_o2.jpg" style="margin: 0.5em auto; padding: 0px; border: 1px none rgb(136, 136, 136); outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; display: block;">

Pro své strategické postavení byl v držení králů a z listin známe i jeho první tři purkrabí.
Byl to Štěpán z Medlova, druhým byl rakouský Lipolt a nakonec Crha, syn Domamilův.
Některý ze dvou posledně jmenovaných pozval do okolí Děviček německé kolonisty (1248-1250).
Odtud pocházejí ty německé názvy hradu. V roce 1334 král Jan Lucemburský daroval
hrad jako léno Hartneidovi z Lichtenštejna a od té doby zůstal součástí Lichtenštejnského
mikulovského panství i když ztratil své původní významné postavení.
Hrad Děvičky - Dívčí hrad
Stavbu tvoří protáhlý, nepravidelný obdélník, který je 65 m dlouhý a přibližně 20 m široký,
uzavřený vysokou hradební zdí, tzv. plášťovou hradbou. Vstup do hradu býval zřejmě na
západní straně a cesta dál vedla předhradím k východu, kde byla druhá brána,
kterou se vcházelo do vnitřního hradu. Vnitřní hrad byl uzavřen vysokou obvodovou
zdí a středním průjezdem byl rozdělen na dvě části.
Děvičky
Východní část byla přístupná přímo z předhradí a tvořila nádvoří, kde na jižní straně bylo
k obvodní zdi přistavěno obytné křídlo. Západní část nádvoří zůstala nezastavěna a sloužila
k obranným účelům. Obranným prvkem tu byla hlavně vysoká a silná obvodní hradba se
střílnami, viditelnost daleko do krajiny a ze tří stran nepřístupná skála, na které je hrad postaven.
zkamenělé děvy
V lichtenštejnském urbáři z roku 1414 je i zmínka o kapli na hradě, bohužel místo kde stála
se dodnes nepodařilo určit. Zřejmě si všimnete, že na hradě chybí věž. Najdeme tady
pouze předsunutou věž, která vznikla až v 16. století kdy byl hrad přestavěn,
aby vyhovoval novým vojenským technikám, hlavně dělostřelectví
a také hrozbám tureckých nájezdů.
dívčí hrad
Věž byla postavena z hrubě přitesaného lomového kamene.
Přestavba se uskutečnila za Kryštofa z Lichtenštejna, který se přestavbou velmi
zadlužil a v roce 1560 prodal nejen Děvičky, ale i celé mikulovské panství uherskému
šlechtici Ladislavu Kerecsenyimu, známému veliteli v tureckých válkách.
obvodní hradba se střílnami
V roce 1575 koupili už zchátralý hrad Ditrichštejnové. Adam z Ditrichštejna hrad přestavěl,
hlavně nechal zastavět dosud volné nádvoří a severovýchodní části vnitřního hradu.
Nakonec však jeho zkázu způsobili Švédové v roce 1645, kteří jej před svým
odchodem zapálili. Po třicetileté válce už nikdo hrad neopravil a dál chátral.
obytné křídlo
Ve starých listinách se uvádí, že ještě v roce 1683 tu byly hlídky postavené okolními
vesnicemi, aby hlásily příchod Turků. Až do roku 1784 bylo v zadním traktu zříceniny
malé obydlí hlídače, který zvonem na hradní věži upozorňoval osady pod kopcem na
nebezpečí. Sice už to nebyli Turci, ale požáry či blížící se bouřky, o které v této
oblasti není nouze. Na hradě byla také cisterna na vodu, ale po smrti strážného byla
zasypána a zvon prodán do nedaleké Klentnice.
vysoká hradební zeď
O hradě existuje hned několik pověstí, které se vždy vážou k oněm třem kamenům
viditelným dnes pouze z Dolních Věstonic, protože z hradu, když se nemůžete podívat
z okna, už vidět nejsou. V pověstech se vypráví o tom, jak ze skály skočily či byly shozeny
tři dívky, které zkameněly. Podle svědků se za tichých nocí z těch tří kamenů ozývá nářek.
Podle jiné pověsti se prý do zdí hradeb zazdívaly panny, aby byl hrad nedobytný.
Ať už to bylo tak, či onak, je to nádherná zřícenina starého hradu, posazená v nádherné krajině.
předsunutá věž

Pověsti o hradě

I.
Pod hradem Děvičky (též Maidenberk či Dívčí hrad) je prý ukryt poklad hlídaný černým psem.
Získání pokladu je tedy spojeno s jistým nebezpečím. Jedna žena z Pavlova,
která žala pod Děvičkami trávu, prý kdysi na poklad narazila. Skládala zlato na plachtu,
když vtom přiběhl černý pes a kousl ji do ruky. Pokousaná ruka ihned zčernala.
Poklad i se psem zmizel, když zvon na věži kostela v Pavlově odbyl poledne.
Ženě sice zůstala trocha zlata, které už bylo na plachtě, ruka však zůstala ochrnutá.
vyhlídka na Dolní Věstonice
II.
Před hradem jsou tři skalní vápencové útesy. Podle pověsti jsou to zkamenělé dívky
a jmenuje se podle nich i hrad. Tatarská princezna se svými družkami a psem hledí na východ.
Chamtivý hradní pán je totiž oloupil a shodil z oken. Jeho oběti do rána zkameněly a
hradní pán se ve výčitkách svědomí vrhl za nimi. Podle jiné pověsti jsou to tři dcery
pána Arnulfa, které se zalekly ďábelského Trabaccia a raději se proměnily v kámen,
než by mu podlehly. Třetí pověst říká, že jsou to tři neposlušné zámecké dcery, zakleté svojí
vlastní matkou kvůli lenosti. Každopádně se za tichých nocí od kamenů ozývá tichý nářek.
vyhlidka na Novomlýnské nádrže
III.
Pro ženy byl zřejmě hrad osudným místem. Dvě bíle oděné postavy obcházejí hrad
od dob třicetileté války. Jsou to dcery hradního pána, které byly roku 1645,
při obléhání hradu generálem Torstensonem, zasypány v tajné chodbě, kterou utíkaly.
Chodba prý vede z hradu až pod kostel v Dolních Věstonicích. Něco na tom všem
musí být, protože před druhou světovou válkou se na hradní přízraky vypravili místní
obyvatelé s klacky a řetězy, aby je chytili a odvedli do vesnice. Nikoho nenašli,
takže jsou Bílé paní nejspíš na hradě dodnes.
(Zdroj: stránky hradu Děvičky, wikipedie, foto:internet)
dívčí hrad

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře