Zámek Lemberk

15. únor 2013 | 20.54 |
› 

Zámek Lemberk

Jsou místa, která byla něčím zvláštní, či mystická už v minulosti a taková zůstávají i dnes.
Mnozí je navštěvujeme když potřebujeme pomoc, útěchu nebo načerpat nové síly.
Jedním z těchto míst je také zámek Lemberk - působiště sv. Zdislavy z Lemberka.
Nejstarší zprávy o Lemberku pocházejí ze 13. století, kdy byl postaven jako strážný hrad.
Zakladatelem hradu byl Havel Markvartic, zvaný Havel z Jablonného a Lemberka.
Lemberk z boku

jxs.cz/731/217/c65c4919e8_76730878_o2.jpg" style="margin: 0.5em auto; padding: 0px; border: 1px none rgb(136, 136, 136); outline: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; display: block;">

Působil na dvoře krále Václava I. a byl to velmi významný šlechtic.
Mnohem známější se však stala jeho manželka Zdislava z Křižanova na Moravě.
Pocházela z významné šlechtické rodiny, po sňatku s Havlem Markvarticem a po svém příchodu
na Lemberk proslula zejména svou pomocí chudým a uzdravováním nemocných.
Ezopovy bajky -strop
Z původně středověkého hradu se dochovala jen spodní část hlavní věže s gotickým oknem.
Přesnou podobu a ani polohu hradu se nepodařilo zjistit ani po archeologických
průzkumech ani rekonstrukčních pracích.
sv. Zdislavy z Lemberka
Pánům z Lemberka patřilo panství až do konce 14. století.
Ve století 15. se během husitských válek majitelé rychle střídali. V roce 1518 koupil Lemberk
Vilém z Illburka a v té době zde byl hostem i Václav Hájek z Libočan, autor Kroniky české.
věže s gotickým oknem
Pozdější majitel Jindřich Berka z Dubé nechal hrad přestavět na renesanční zámek .
K další významné renesanční přestavbě došlo na počátku 17. století za pánů z Donína a byla to
tzv. saská renesance.
nadvoří
Kolem roku 1610 byl zhotoven v hlavním sále nádherný dřevěný kazetový
strop. Je vyzdoben 77 obrazy s náměty Ezopových bajek. U každého obrazu je ještě krátký
staroněmecký text, který vysvětluje jeho význam.
zámecká kaple
Po bitvě na Bílé hoře získal lemberské panství Albrecht z Valdštejna a po jeho zavraždění
získává Lemberk v roce 1634 jeho první důstojník Jan Rudolf Breda z Nizozemí.
štuková výzdoba
Bredové zde zamýšleli vystavět své rodové rezidenční sídlo takže sem v letech 1660 - 1680
přizvali umělce a stavitele z Holandska a Itálie a nechali zámek přestavět
do raně barokní podoby.
chrám
V té době vznikla honosná kaple Seslání Ducha svatého s bohatou štukovou výzdobou
a nově vystavěné severní křídlo. V renesančním křídle nechali Bredové upravit celé
přízemí štukovou výzdobou a byla zde zřízena vrchnostenská kancelář a také
tzv. Zdislavina světnička, kde prý Zdislava žila a oddávala se modlitbám a asketickému životu.
vrchnostenská kancelář
Z tohoto období je i Černá kuchyň s otevřeným ohništěm a malá ledárna.
Lemberk v tomto období dostal i novou fasádu, bohatě zdobenou štukovými prvky a reliefy.
Nedaleko zámku byl vystavěn Bredovský letohrádek se zahradou.
Posledními majiteli byli Clam-Gallasové, kteří nechali postavit novou vstupní bránu a
zámek dostal nové klasicistní okna a dveře a v několika pokojích byla vystavěna kachlová kamna.
Zdislavina světnička
Od roku 1945 je v majetku státu a spravovalo jej Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.
V roce 1971 zde došlo ke stavební havárii, zámek byl uzavřen pro veřejnost a začal
se nákladně opravovat a restaurovat.
černá kuchyně
Znovu otevřen byl až v roce 1992 a vedle hlavní
prohlídky bylo v přízemí zřízeno také muzeum sv.Zdislavy a ve druhém patře výstava
moderního uměleckého skla z mezinárodních sklářských sympozií v Novém Boru,
která se stále doplňuje.
ledárna
V hlavní prohlídce najdeme část původního lemberského mobiliáře a expozice je
doplněna také zapůjčenými sbírkami. Můžeme zde vidět renesanční a barokní nábytek,
obrazy, vázy a zrcadla. Rytířský sál je v současnosti restaurován a neprovází se jím.
nová fasáda
Bredovský letohrádek slouží jako muzeum a byla zde nainstalována výstava "Člověk a příroda".
Pod zámkem se nachází tzv. Zdislavina studánka s pramenem léčivé vody.
Cesta ke studánce vede lipovou alejí dlouhou asi 1 km.
Bredovský letohrádek
Na poloviční cestě alejí se naskýtá pohled na blízké Jablonné v Podještědí a baziliku minor
sv. Vavřince a sv. Zdislavy, kde jsou uloženy kosterní ostatky sv. Zdislavy z Lemberka.
bazilika minor
Patří k předním stavbám barokního stavitelství ve střední Evropě a byla poslední
etapou barokní přestavby dominikánského kláštera.
bazilika minor
Bohatá vnitřní výzdoba umocňuje posvátnost tohoto místa.
V kryptě je umístěno 24 na mědi malovaných obrázků s výjevy z legendy o sv. Zdislavě
a na Mariánském oltáři chrámu můžeme vidět i relikviář s lebkou sv. Zdislavy.
relikviář
Také do kláštera je povolen vstup s průvodcem, i když jen do několika místností,
ale fotit se zde nesmí. Je to škoda, protože jsou tam k vidění krásné obrazy i různé
sakrální předměty, kalichy, roucha, bible, monstrance. Pokud se rozhodnete Lemberk a
Jablonné navštívit, dozvíte se zde spoustu dějepisných i církevních zajímavostí.
(Zdroj: stránky zámku Lemberk, wikipedie, foto: internet)
Jablonné

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře