Rožmitál pod Třemšínem

16. únor 2013 | 11.26 |
› 

Rožmitál pod Třemšínem

"Hej mistře! Vstaň bystře! Vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost."
Jakub Jan Ryba a jeho Česká mše vánoční. V Rožmitálu pod Třemšínem, tato mše vznikla,
každoročně znovu zní a oslovuje nás svojí neopakovatelnou krásou i dobrem,
které je v ní ukryto. Rožmitále jí J. J. Ryba složil a také tu poprvé zazněla.
Rožmitál pod Třemšínem
Někdy na počátku 13.

století tu byl mezi nepřístupnými bažinami postavený gotický hrad.

Postavit ho nechali páni z rodu Buziců, později známí jako rod Lvů z Rožmitála. Narodil se
tu také nejznámější z nich, Jaroslav Lev z Rožmitálu, který podnikl známou diplomatickou cestu
do západní Evropy v zájmu krále Jiřího z Poděbrad.
Rožmitál pod Třemšínem
Tuto dobrodružnou cestu popsal Alois
Jirásek ve své knize " Z Čech až na konec světa". Jenom málokdo si pamatuje, že odtud pochází
i jedna česká královna - druhou manželkou Jiříka z Poděbrad byla Johanka z Rožmitálu,
sestra výše zmíněného Jaroslava.
původního starého hradu
Dalšími majiteli, kteří byli z rodu Gryspeků, byl hrad
později přestavěn na renesanční zámek. Od roku 1623 do roku 1948 patřil Arcibiskupství pražskému,
které mu vtisklo jeho nynější podobu.
původního starého hradu
Dnes mu zámek už zase patří, i když se zdá, že nepatří nikomu, protože je v dezolátním stavu a pro
veřejnost nepřístupný. Ty zdi, které se jeví jako opravené, prošly adaptací, prováděnou
městem v letech 1974-1989, ale celková oprava zůstala nedokončená.
Kostel Povýšení sv. Kříže přes vodu
Když si zámek obejdete ze všech stran, určitě najdete i části původního starého hradu.
Před zámkem je nevelký park, kterým teče potok a také je tu kolem několik rybníků v kaskádě za sebou.
model svatovítcké katedrály ze slámy
Město Rožmitál se vyvíjelo nejprve jako osada v podhradí, později jako poddanské
městečko a rozšiřovalo se vzdor četným požárům, které tu několikrát řádily.
Nejhezčí částí města je bezpochyby náměstí, které se několika domy přimyká k hradnímu
areálu a tvoří spolu s radnicí a kostelem sv. Jana Nepomuckého městskou památkovou zónu.
náměstí
Kousek od kostela je muzeum, které se jmenuje Brdský památník,
kde je Rybova pamětní síň a k vidění spousta krásných věcí - například heraldická sbírka
čítající 520 kusů dřevořezeb znaků měst i rodů, nebo nádherný model svatovítské katedrály,
který je zhotoven v poměru 1:60 ze stébel slámy.
cesta k hradu od náměstí
Najdete tu vitríny, kde jsou vzácné staré předměty, nástroje či sochy a také upomínky
na slavné rodáky, kterými jsou např. spisovatelé J.K.Beneš, R.R. Hofmeister,
J.Toman či houslista V. Hudeček.
kostele sv. Jana Nepomuckého
Na dobových fotografiích z přelomu století také uvidíte, jak se postupně měnil vzhled města.
Pokud půjdete na procházku městem, můžete si prohlédnout už zmiňovanou radnici,
nebo starý kamenný most se vzácnou sochou sv. Václava s anděly, ze kterého je velmi
zajímavý pohled do koryta Jalového potoka. Potok teče v místě,
kde kdysi končilo středověké městské opevnění.
Brdský památník -muzeum
Hezká procházka je také do vzdálenějšího Starého Rožmitálu, který je původní nejstarší částí města.
Uvidíte tam faru, kaplanku a farní kostel Povýšení sv. Kříže, který je dokonce starší než
samotný hrad. Jeho gotický portál je datovaný do let 1230-1240 a později byl barokně přestavěný.
Rybova pamětní síň
Jako kněz tu v 16. století působil Václav Hájek z Libočan, autor Kroniky české.
Pokud se trefíte a kostel bude otevřený, prohlédněte si hlavně nádherné varhany z roku 1751,
které nechal postavit rožmitálský farář Antonín Platnýř.
starý kamenný most
Stavitelem varhan byl zřejmě zdejší varhanář Martin Paleček. Uvádí se, že právě zde poprvé
zazněla v roce 1796 Česká mše vánoční, když tu jako regenschori působil J. J. Ryba.
Narodil se 26. října 1765 v Přešticích v rodině učitele. V roce 1780 jako patnáctiletý odešel do Prahy,
kde se strýcovou podporou studoval na gymnáziu a Prahou byl přímo okouzlen.
socha sv. Václava s anděly
Vedle studia hudby se zabýval také filozofií a oblíbil si zejména Senecu, studoval spisy
Voltairovy a Rousseauovy a byl přívržencem osvícenských myšlenek.
Postupem času, jak rostlo jeho hudebně teoretické vzdělání, začal také komponovat.
V roce 1788 se stal učitelem v Rožmitále, kde strávil celý zbytek svého života.
koryta Jalového potoka
V té době to nebylo nijak výnosné povolání a jeho život byl naplněn živořením a přežíváním,
ztěžovaný nevolí a nevděkem vrchnosti i místních zástupců církve za jeho
obrozenecké úsilí ve prospěch českého národa.
Kostel Povýšení sv. Kříže
Seznam dodnes nedoceněných Rybových skladeb je obrovský a zahrnuje přes 1400 děl,
světských i církevních - dueta, tercata, kvartety, kvintety, nokturna, serenády, tance, písně,
ale i koncerty, sonáty, symfonie, zpěvohry a pantomimy. Jeho nejslavnější skladbou je
již výše zmíněná Česká mše vánoční, která se postupem let stala symbolem českých Vánoc.
I když tato skladba zachovává formu mše, má ráz české lidové pastýřské hry, popisující
zrození Ježíška a jeho obdarování prostými lidmi.
Kostel Povýšení sv. Kříže - interier
Konec Rybova života byl tragický, 8. dubna roku 1815 spáchal sebevraždu, tížen závažnými
existenčními problémy. Stalo se to v lese, na kopci nad Voltuší, dnes je na tomto místě mohyla,
ke které se také můžete jít podívat. Nevím jestli to tak bylo i tenkrát, ale je to tmavý a
smutný les, kde se stísněně musí cítit každý.
varhany
Pochován byl nejprve daleko za městem, na starém morovém hřbitově a teprve čtyřicet let po
smrti byly jeho ostatky přeneseny na rožmitálský městský hřbitov,
který je hned u kostela Povýšení sv. Kříže.
mohyla - j.j. Ryby
Až tedy budete řešit, kam se pojedete podívat o Vánocích, zkuste Rožmitál a Rybovu
mši vánoční. Je to moc hezký pocit, když po jejím skončení celý kostel zpívá koledy.
Nevadí, ani když jejich slova neumíte, texty mají připravené v lavicích.
(Zdroj: stránky Rožmitál pod Třemšínem, wikipedie, foto: internet)
hrob- Ryby

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře