Hrad Libá

16. únor 2013 | 16.16 |
› 

Hrad Libá

Libá, po staru Liebestein, byl původně ranně gotický hrad, postavený
na okraji srázu nad Libským potokem. První stavební úpravy zažil už v pozdní gotice,
později byl přestavěný na zámek a upravený renesančně a barokně.
Hrad dostal své jméno podle rodu Libštejnů.
Hrad Libá
První písemný doklad je z roku 1264, kdy je uváděn jako majitel chebský rychtář
Ruprecht z Nového Libštejna (Libé) a k hradu patřilo i několik vsí v okolí.
Libštejnové vymřeli rytířem Jindřichem v roce 1292 a jejich majetek připadl jako
odúmrť říši. Dalšími držiteli byli Presberkové, kteří hrad prodali v roce 1298 Valdsaskému klášteru.
Libá z roku 1841
Valdsaský opat Giebl dal kolem hradu postavit mohutné hradby, které dnes už neuvidíte,
ale nakonec prodal Libou kupci, kterého jméno se nedochovalo, pouze se ví,
že byl "pro rušení zemského míru dán do klatby" a hrad Libá byl na pokyn bavorského
vévody Rudolfa rozbořen. Z této doby se dochovala pouze okrouhlá románská věž - hláska.
Hrad Libá
V roce 1346 propůjčil král Jan Lucemburský toto české korunní léno Františkovi Gossweinovi.
Karel IV. mu v roce 1355 povolil hrad obnovit a když už to začalo vypadat nadějně,
nezdární Gossweinovi synové tu pořádali loupeživé výpravy do okolí a proto jim v té
době už král Václav IV. hrad zase odebral.
Hrad Libá
Propůjčil ho v roce 1381 Leuchtenberkům, ale ti ho v roce 1400 prodali chebskému
měšťanovi Erhardu Rudischovi. Dalších majitelů bylo ještě několik a když čtete podrobnou
historii, pořád se tam vyskytují majitelé, kteří loupili po okolí - jakoby toto místo nějak
ty lapky přitahovalo. Nejdéle bylo panství v majetku rodu Cedviců
Libštejnských (Zedwitzové) - od roku 1790 až do roku 1945.
Hrad Libá
Stavební úpravy probíhaly hned v pozdní gotice, po prvním rozboření a také po třicetileté válce,
kdy Švédové Libou úplně zpustošili. Hrad byl v roce 1719 opraven, ale panstvo už ho
zřejmě neshledalo pohodlným a tak kolem roku 1770 došlo k jeho přestavbě na rokokový zámek.
Další úpravy byly ještě kolem roku 1800 a v 19. století byly obnovovány interiéry. No a potom
přišel rok 1945 a místo úprav nastoupil státní statek a naše armáda a na fotkách vidíte výsledky.
Hrad Libá- věž
Hlavní zámecká budova byla postavená kolem původní románské věže s úzkými střílnovými okny,
která je zakončená nahoře bání. Budova je dvoupatrová a pokrývá ji většinou sedlová střecha,
jen na severní straně je částečně mansardová. Z její fasády vystupuje kamenný cedvicovský erb.
Zámek obklopuje z velké části balustráda na kamenné ohradě a vede k ní barokní schodiště.
Arkýře
Uvnitř zámku je mnoho místností, se zbytky kachlových kamen a pozůstatky štukatur
na stěnách. Na západním okraji zámku bylo menší nádvoří s konírnou a kaplí.
Na druhé straně byla dvoupatrová brána a pod ní dva sklepy se střílnovými
okénkami, které zřejmě sloužily jako vězení.
Hrad Libá
Hlavní přístup sem vedl od západu kolem kostela, kde byla hlavní brána.
Dnešní farníci musí mít v krvi zřejmě dobrodružství získané po předcích, když se nebojí
chodit sem na mše a riskovat, že jim střecha kostela sv. Kateřiny spadne na hlavu.
Cedvicovský erb
Původně byly kolem hradby, valy a příkopy, které však už dávno zanikly, podobně jako
zahrady se vzácnými rostlinami na severní straně, o nichž se zmiňují zprávy z první poloviny 19. století.
Dnes je zámek v soukromých rukou a zřejmě tu byla nějaká snaha o jeho rekonstrukci.
kostel
Na některých místech to vypadá, že brzy spadne, nic nenasvědčuje údajné rekonstrukci.
Bylo by prima, kdyby se našel nějaký investor "třeba zase i trochu loupeživý", který by
tuto krásnou památku na samé hranici s Německem, v blízkosti Chebu a Františkových
Lázní nechal opravit a zachránil jí tím i pro další generace.
(Zdroj: stránky hradu Libá, wikipedie, foto: internet)
Hrad Libá

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře