Návštěva Gothardu - Hořice část:1

11. únor 2013 | 22.18 |

1

Čekajíc v Hořicích dvě hodiny na autobus a protože se mi nechtělo courat,
po dlouhém roce jsem se šla podívat na Gothard. Měla jsem sebou foťák a tak jsem si řekla,
že si udělám vlastní fotky. Chtěla jsem vyfotit každou sochu zvlášt , ale nakonec jsem to vzdala.
Pokusím se vám v pěti částech ukázat, jak vypadá kamenné symposium na Gotchardě .

Vrch Gothard (352 m n.m.)

Památný pískovcový vrch nad Hořicemi vznikal v období posledních výraznějších geologických proměn ve čtvrtohorách důsledkem ledovcové a vodní erozní činnosti a nánosem červeného písku z někdejší náhorní plošiny mezi Chlumy a Zvičinským hřbetem. Nejstarší osídlení vrchu pravěkými lovci a sběrači je datováno do starší doby kamenné před 25 až 30 tisíci lety. Archeologické nálezy poblíž barokního kostelíku sv. Gotharda jsou dokladem pozůstatků lidu lužické kultury popelnicových polí, ty novější pak slovanského osídlení z mladší i pozdní doby hradištní. Název Gothard vrch dostal od německy hovořících řeholníků strahovského kláštera, kteří jej spolu s částí tehdejších Hořic, tehdy ještě vsí, i několika okolními vesnicemi získali od pražského biskupa. Do celonárodního povědomí vstoupil vrch Gothard jako dějiště vítězné bitvy orebitů v čele s tehdy již slepým vojevůdcem Janem Žižkou a opoziční kališnickou šlechtou vedenou Čeňkem z Vartenberka. Památnost vrchu zvýšily během hladomoru
v 18. století lidové pouti i víra v zázračnou studánku, jejíž voda pomáhala proti nemocem a hladu.
3
Po událostech kolem rakousko-uherského vyrovnání se i na Gothardu v letech 1868 - 69
konala protestní shromáždění vlasteneckých táborů lidu.
Dnes je vršek Gothardu se dvěma, na sochařskou výzdobu bohatými,
hřbitovy - starým a novým - místem posledního odpočinku zesnulých,
okolní pamětihodnosti pak lákají k prohlídce i poučení zájemce o historii a umění.
Sochařský park U sv. Gotharda s moderními skulpturami
vzešlými z tradičních symposií sochařů.
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře