Karlův most I.

18. únor 2013 | 17.25 |
› 

.
Předchůdci
Vydejme se společně do dávné historie, tedy do dob, kdy se lidé přes řeku Vltavu ještě
brodili. Do dob dlouho před zahájením stavby současného, vůbec nejstaršího mostu přes řeku
Vltavu na území Prahy. Karlův most, nebyl první mostní stavbou, stojící přes řeku mezi
Starým Městem a Malou Stranou.
Dřevěný most
Prvním mostem, který můžeme označovat za předchůdce současného Karlova mostu,
byl dřevěný most, který byl vystavěn již v desátém století. O existenci mostu se
dozvídáme z mnoha dobových pramenů, a to především s Kosmovy kroniky a ze
zápisků významného obchodníka Ibrahíma ibn Jákúba.
.
Juditin most
Nástupcem dřevěného mostku byl známý Juditin most. Kamenný most vznikal v
letech 1158 - 1172. Vyrostla tak mostní stavba, které byla dlouhá více než pět set metrů
a sedm metrů široká. Most byl unikátní také pro svých sedmadvacet kleneb nad řekou.
Most byl postaven údajně na podnět královny Judity Durynské, manželky českého krále
Vladislava II. Na stavbě se podíleli nejvýznamnější italští stavitelé té doby. Podle dochovaných
pramenů byl most postaven z červeného pískovce a vydlážděn nepravidelnými
křemencovými kvádry. Údajně byl také doplněn sochařskou výzdobou.
Stržení Juditina mostu
V únoru roku 1342 postihla Prahu rozsáhlá povodeň, která byla spojena s táním ledu.
Vltava se velmi rozvodnila, a pod silou vodního živlu byl Juditin most stržen.
Historici dokládají mnohé případy, kdy se v důsledky nízkého stavu vody v řece Vltavě,
na hladině objevily zbytky Juditina mostu, do té doby ukryté hluboko na dně řeky.
Jedním z takových případů byl rok 1784, kdy byla hladina řeky tak nízko, že bylo možné
spatřit dvanáct pilířů Juditina mostu. Pilíře se z vody opět vynořily v roce 1941,
tentokrát prozatím naposledy.
Juditin most a současnost
Z Juditina mostu se do dnešních dnů zachovaly pouze jeho fragmenty.
Ty si je možné prohlédnout ve sklepení malostranských domů, a nacházejí se také nižší
Malostranské mostecké věži na konci Karlova mostu. Zbytky Juditina mostu si také
můžeme prohlédnout v klášteře Křižovníků na Křižovnickém náměstí.
(Zdroj: cs.prague-pamatky)
.
.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře