Karlův most V.

18. únor 2013 | 17.37 |
› 

.
Katastrofy
Po dlouhá staletí, co Karlův most existuje, došlo několikrát k jeho poničení.
Ať už bylo způsobeno válečnými zásahy, k nejvážnějším škodám došlo vždy díky přírodním
katastrofám. Nahlédněme zpět do minulosti, a připomeňme se ničivé pohromy,
kterým Karlův most po dlouhá staletí čelil a odolával.
.
Častá poškození Karlova mostu
K první velké živelné pohromě, došlo v roce 1367. Tehdy ještě most nebyl zcela dokončen, a velká
voda rozbourala jeden z nosných pilířů mostu. Další ničivá povodeň postihla Prahu v roce 1432.
Rozvodněná Vltava s sebou odnesla pět pilířů, a dle historických pramenů tehdy most
protrhla na třech místech. Oprava ničivých následků trvala dlouhé čtyři roky, a v roce 1436
se na Karlově mostě uskutečnil rytířský turnaj, uspořádaný na počest krále Zikmunda.
.
Třicetiletá válka
Rok 1501 nebyl opět pro historickou stavbu nikterak přívětivý.
Postihla jej další ničivá povodeň. Kromě živelných katastrof, byl most také devastován boji,
které v jeho okolí probíhaly. Přenesme se nyní na sklonek Třicetileté války, do roku 1648.
Při obléhání Prahy švédskými vojsky, došlo k obrovskému poškození Staroměstské mostecké
věže, která byla nepřáteli několikrát odstřelována.
.
Povodně s katastrofickými následky
Píše se rok 1784 a Prahou se opět prohnala velká voda, která s sebou přinesla další
katastrofické následky. Došlo k poničení několika mostních pilířů, a tím také k narušení
statiky mostu. Neprodleně byl tedy ukončen veškerý provoz přes Karlův most,
a dokonce byl omezen i provoz pěší. Následovaly dlouhé stavební práce,
které vedly ke zpevnění mostních pilířů.
Za pomoci šlapacích kol byla z mostu vyčerpána veškerá naplavená voda.
Avšak k nejhoršímu a nejvážnějšímu poškození mostu, došlo při povodni v roce 1890.
V září tohoto roku dosahovala voda přes dva metry nad běžným stavem hladiny.
Stále stoupající hladina řeky s sebou přinášela vše, co jí postavilo do cesty. Z naplavených
klád, vorů, utržených plováren a jiných plovoucích předmětů, se před Karlovým mostem
vytvořila jakási hráz, která se stále zvětšovala. Silný tlak vody zanedlouho protrhl tři
mostní oblouky, vyvrátil dva živlem podemleté pilíře a poškodil několik dalších.
.
Po stržení pátého pilíře se do vody zřítily také dvě velice cenné sochy, socha
svatého Ignáce z Loyoly a svatého Františka Xaverského od barokního sochaře F. M. Brokoffa.
Vysoká hladina řeky opadla až po třech týdnech, a následně byla zahájeno sčítání škod.
Následovaly opět náročné stavební práce, kdy byly odklízeny naplavené předměty, opravovány
méně poškozené pilíře a na místě zřícených částí, postaveny nové. Práce probíhaly dlouhé dva roky.
(Zdroj: cs.prague-pamatky)
Karlův most - povodeň

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář