Karlův most VIII.

18. únor 2013 | 17.51 |
› 

Sousoší svatého Iva, Sousoší svaté Barbory se svatou Markétou
a svatou Alžbětou a Sousoší Piety
jsou umístěny vedle sebe nedaleko Staroměstské mostecké věže.
.
Sousoší svatého Iva
Dílo bylo zhotoveno sochařem Matyášem Bernardem Braunem v roce 1711.
Socha svatého Iva byla v pořadí druhou sochou, kterou autor pro Karlův most vytvořil. O původu
sochy se nedochovaly žádné informace. Svatý Ivo je patronem soudců, advokátů, notářů, farářů,
sirotků a opuštěných dětí. Jedná se o světce, který pocházel z Bretaně, proto se s jeho
podobiznami setkáme právě zejména v západní Francii. Originál díla je v současné
době uložen v lapidáriu Národního muzea. Na Karlově mostě stojí pouze jeho kopie,
kterou v roce 1908 vytvořil sochař František Hergesel mladší.
.
Sousoší svaté Barbory se svatou Markétou a svatou Alžbětou
Sousoší svaté Barbory, Markéty a Alžběty vytvořil Jan Brokoff, společně se svým synem
Ferdinandem Maxmiliánem v roce 1707. Svatá Barbora je patronkou horníků, dělostřelců,
matematiků, kameníků a vojenských inženýrů je ochránkyní při morových epidemiích a rizikových
povoláních. Svatá Markéta představuje patronku těhotných žen, umírajících lidí, nemocí ledvin,
rolníků a také emigrantů a svatá Alžběta ochraňuje nemocnice, zdravotní sestry,
umírající děti či bezdomovce. Na sousoší tři světic si kromě dokonalé kamenické práce můžete
všimnout nápisu: ORATE PRO NOBIS NVNC ET IN HORA MORTIS, což v překladu znamená
- modlete se za nás i v hodině smrti.
.
Sousoší Piety
Na místě současného Sousoší Piety stávala již v patnáctém století Boží muka.
Ta byla v roce 1695 nahrazena pietou od Jana Brokoffa, ale bohužel na mostě nevydržela příliš
dlouho. Co to vlastně pieta vůbec je? Pieta představuje zobrazením Panny Marie s mrtvým tělem
Ježíše Krista na klíně. V roce 1848 byla pieta zasažena střelbou, a vážně poničena.
V roce 1859 byla socha přemístěna na nádvoří nedaleké nemocnice Pod Petřínem. Na prázdné
místo byla téhož roku nainstalována pieta nová, tentokrát od sochaře Emanuela Maxe.
Na podstavci sousoší je vytesán nápis:
O VOS OMNES, QUI TRANSITIS PER VIAM, ATTENDITE ET VIDETE SI EST DOLOR MEUS
- O Vy všichni, kteří tudy kráčíte, postůjte a vizte, je-li taková bolest jako bolest má.
(Zdroj: cs.prague-pamatky)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře