Karlův most XV.

19. únor 2013 | 10.06 |
› 

V tomto článku se podíváme na dvě sochy pravé strany mostu.
Sochou svatého Antonína Paduánského a sousoší svatého Norberta se
svatým Václavem a svatým Zikmundem.
.
Socha svatého Antonína Paduánského
V roce 1707 vytvořil sochař Jan Oldřich Mayer své první dílo pro Karlův most.
Byla jím kamenná socha svatého Antonína Paduánského. Původně se na obou stranách sochy
nacházely také kamenné vázy, které však byly v důsledku povodně strženy na dno řeky Vltavy.
Ne každý ví, že je svatý Antonín Paduánský patronem šťastného manželství, žen a dětí,
chudých, cestujících, starých lidí, pekařů, horníků, loďařů, námořníků, trosečníků,
pasáčků vepřů, pošťáků. Socha je umístěna na podstavci s nápisem:
DEI GLORIAE ZELOTES HOSTES IOSEPHI CAESARIS FERI TIMORE
(Boží slávy horliteli, udeř strachem na nepřátele císaře Josefa).
Zobrazuje tak světce, který ve své ruce drží malého Ježíše Krista.
.
Sousoší svatého Norberta se svatým Václavem a svatým Zikmundem
Sousoší trojice světců, svatého Norberta, Václava a Zikmunda, patří mezi velice významná díla
Josefa Maxe. Autor sousoší vytvořil v roce 1853. Historie původního díla, které zde předtím stálo,
však nebyla nijak příjemná, neboť v minulosti již dvakrát zmizelo. Maxovo sousoší je
tedy v pořadí již třetí takovou památkou.
.
Svatý Norbert
je jedním z patronů českých zemí. Dále je ochráncem nastávajících matek a
přímluvcem za bezdětná manželství.
.
Svatý Václav
nejslavnější český světec a patron českých zemí. Kníže Václav zemřel mučednickou smrtí
rukou svého bratra knížete Boleslava.
.
Svatý Zikmund
je patronem kajícníků, českých zemí, pomáhá při léčení bahenní a potížích s kýlou.
Je zde vyobrazen jako král s vousy, korunou a mečem.
.
Na podstavci tohoto sousoší je vytesán dlouhý nápis:
K poctě svatého Norberta, svatého patriarchy a kanovníka řádu premonstrátů a patrona
Království českého v památném roce 1853 potřetí již postavila a sochy úctyhodným svatým,
králi Václavovi a Zikmundovi, přidala strahovská kanonie pod šťastnou záštitou nejctihodnějšího
a důstojného Jeronýma Zeidlera, představeného na Sioně.
(Zdroj: cs.prague-pamatky)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře