Karlův most XVI.

19. únor 2013 | 10.10 |
› 

Pomalu se blížíme ke konci procházky po sochách Karlova mostu v Praze.
Podíváme se na další tři sochy a sousoší pravé strany mostu. Sochou svatého Jana Křtitele,
dále se posuneme k soše sv. Anny prabáby Ježíška a nakonec sousoší svatého Kříže zvané Kalvárie.
.
Socha svatého Jana Křtitele
Barokní socha, znázorňující tohoto světce, je dílem sochaře Josefa Maxe, který ji vytvořil
v roce 1855. Na tomto místě se původně nacházelo sousoší z roku 1706, které vytvořil Jan Brokoff.
Jednalo se o Kristův křest. Dílo, bylo však v důsledku revolučního roku 1848 zničeno.
Torzo původní sochy se nachází v Lapidáriu Národního muzea v Praze
.
Svatý Jan Křtitel.
Jan Křtitel patří mezi nejvýznamnější postavy křesťanské církve. Byl to právě on,
kdo křtil v řece Jordánu své následovníky a pokřtil samotného Ježíše Krista. Jan Křtitel měl
smutný konec. Na příkaz krále Heroda byl sťat.
Jan Křtitel ochraňuje především tkalce, krejčí, kožešníky, koželuhy, sedláře, vinaře, hospodské,
bednáře, kominíky, kováře, tesaře, architekty, zedníky, kameníky, hudebníky, tanečníky a zpěváky.
Nejčastěji je tento světec vyobrazen ve velbloudím rounu nebo s nádobou s vodou.
Na Karlově mostě však v ruce drží dlouhý zlatý kříž.
.
Socha svaté Anny
Svatou Annu pro Karlův most vytvořil autor Matěj Václav Jäckel, v roce 1707.
Svatá Anna je zobrazena s děťátkem v ruce, jak shlíží na Pannu Marii. Málokdo ví,
že podle evangelií byla svatá Anna matkou Panny Marie a tím i pramáti Ježíška.
.
V současnosti si zde můžete prohlédnout pouze kopii, neboť originál díla je uložen na pražském
Vyšehradě. Kopie sochy svaté Anny pochází z roku 1999 a je dílem sochařů
Vojtěcha Adamce a Martina Pokorného. Světice představuje patronku matek a manželství,
šťastných porodů, mlynářů, provazníků, horníků, kramářů a lodníků.
.
Sousoší svatého Kříže s Kalvárií
Toto sousoší vzniklo v sochařské dílně Emanuela Maxe v toce 1861.
Na Karlově mostě kříže stály už od pradávna, a první z nich byl na most nainstalován již v době
panování císaře Karla IV. Následně se zde vystřídalo množství památek tohoto druhu, ale dodnes se
zachovalo právě Maxovo dílo. Socha byla zhotovena z pískovce a prohlédnout si zde můžeme
Pannu Marii a svatého Jana. Kříž je mnohem mladší než celé sousoší, pochází z roku 1629.
.
Zajímavost sousoší:
Všimněte si hebrejského nápisu kolem kříže. Dle písemných pramenů se kolemjdoucí žid
kříži posmíval a proto mu byla uložena pokuta, za kterou byl vytvořen hebrejský nápis kolem kříže.
Nápis říká: Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů
.
Tuto událost si můžete přečíst na bronzové tabulce docela vpravo.
TROGNÁSOBNĚ SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ, KE CTI UKŘJZOVANÉHO Z POKUTY PROTI SVATÉMU
KŘJŽI ROUHAGICÍHO SE ŽIDA OD SLAWNÉHO KRÁLOVSKÉHO TRUBUNALU APPELLATIONUM
ZALOŽENÉ LÉTA PÁNIE 1696 DNE 14. ZÁŘÍ
(Zdroj: cs.prague-pamatky)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře