Karlův most XVII.

19. únor 2013 | 10.20 |
› 

Socha sv. Jana Nepomuckého
Mezi nejvýznamnější a nejvyhledávanější sochy Karlova mostu,
patří socha významného světce Jana Nepomuckého. Ještě dnes můžete vidět, jak se turisté
dotýkají podstavce sochy a doufají, že nejznámější český světec jim přinese štěstí.
Autorem díla je Jan Brokoff, který svatého Jana Nepomuckého ztvárnil již v roce 1683,
čímž se stala socha jedním z mnoha unikátů mostu.
.
Život svatého Jana Nepomuckého
Jan z Pomuka, obecně známý spíše jako svatý Jan Nepomucký, se narodil přibližně mezi
rokem 1340 - 1350 v městě zvaném Pomuk (dnešní Nepomuk). Jan nejprve navštěvoval obecnou
školu ve svém rodném městě, později pak studoval na pražské univerzitě a v Itálii na padovské
univerzitě. Jan byl velmi vzdělaný klerik a velmi rychle postupoval v kariérním žebříčku katolické
církve. Nejprve působil například jako oltářník a později se stal farářem v kostele svatého Havla.
Vrcholu dosáhl poté, co byl jmenován v roce 1389 generálním vikářem pražského arcibiskupa.
Což by se dnes dalo přirovnat k funkci nejvyššího církevního úředníka v zemi.
.
Umučení Jana Nepomuckého
Mezi arcibiskupem Janem z Jenštejna a českým králem Václavem IV. panovalo velké nepřátelství.
Dne 20. března roku 1393 si povolal král Václav IV. arcibiskupa a ostatní církevní úředníky k
sobě na hrad Po krátké rozmluvě se král velmi rozčílil a rozkázal, aby byli všichni muži včetně arcibiskupa
zatknuti. Díky rychlé reakci doprovodné stráže se podařilo arcibiskupovi uprchnout.
Bohužel toto štěstí neměli ostatní církevní příchozí. Čtyři z nich:
jednalo se o Jana z Pomuka, Mikuláše Puchníka, míšeňského probošta Václava Knoblocha a
arcibiskupského hofmistra Něpra z Roupova, byli jati a postupně vyslýcháni a velmi brutálně mučeni.
Jediný muž, který následkům mučení podlehl, byl právě Jan z Pomuku. Mučitelé mrtvé
tělo bývalého generálního vikáře odnesli na Karlův most, odkud jej svrhli do řeky Vltavy.
Tělo bylo vyloveno v blízkosti současného Čechova mostu až o několik dní později.
.
Zajímavosti
Místo, ze kterého byl Jan Nepomucký svržen, je dodnes označeno křížem.
Podle legendy bylo možnou příčinou jeho smrti odmítnutí porušit zpovědní tajemství a vyzradit
obsah zpovědi Václavovy manželky Žofie. Jan Nepomucký byl 19. března roku 1729,
tedy tři sta šestatřicet let po své smrti svatořečen. V tomto roce byla na Karlově mostě vedle
Janovy sochy umístěna kaple, do které lidé přicházeli zapalovat světla.
Svatý Jan Nepomucký se stal patronem zpovědníků, mlynářů, vorařů, loďařů a mostů.
Nejčastěji je zobrazován s krucifixem a pěti hvězdami kolem hlavy.
(Zdroj: cs.prague-pamatky)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře