Karlův most XIX.

19. únor 2013 | 10.27 |
› 

Rekonstrukce Karlova mostu
Kromě oprav, které byly realizovány v důsledku živelných pohrom, prodělal most
opravy, jejichž cílem byla celková rekonstrukce památky. Jednalo se
především o opravu trhlin, které vlivem přírodních změn vznikaly.
Jaké stavební práce byly na nejvýznamnější památce Prahy prováděny?
.
První rekonstrukce Karlova mostu
V minulosti byl Karlův most několikrát opravován, ale veškeré stavební práce,
které byly s mostem spojené, byly důsledkem živelných katastrof. První velkou celkovou
rekonstrukcí mostu, byly práce, které probíhaly v letech 1965 - 1978. Stavbu dozoroval projektant
ze Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů, inženýr Arnautov.
Pracoval také za pomoci mnoha odborníků, vědců, či například pracovníků Českého vysokého učení
technického v Praze. Nejprve došlo k zjištění celkové stavu Karlova mostu. Po dlouhých měřeních
odborníci dospěli k závěru, že mostní pilíře jsou zcela stabilní, ale že je třeba opravy zaměřit
na stále se rozšiřující trhliny na mostě, kterými do mostní konstrukce vtékala voda,
a poškozovala tak památku zevnitř. K zamezení poškozování mostu vnějšími podmínkami,
došlo především díky vrstvám izolací, táhel a dalším technickým zařízením.
Následně byly vyměněny veškeré poškozené pískovcové kvádry.
.
Podněty k nové rekonstrukci
Uplynulo dvacet let od rekonstrukce, a objevily se mnohé názory, že provedené opravy
nebyly zcela v pořádku. Bylo také zjištěno, že nainstalované izolace nejsou tak dobré,
jak se nejprve zdálo, a že voda do konstrukce mostu stále prosakuje.
Další rozsáhlé narušování statiky mostu bylo způsobeno změnou teplotních podmínek, díky
kterým začaly na plášti mostu vznikat různé praskliny a trhliny, které most výrazně poškozovaly.
V roce 2002 postihla území celé České republiky povodeň. Tentokrát však Karlův
most vodnímu živlu odolal prakticky bez většího poškození.
.
Oprava Karlova mostu
Pro rekonstrukci mostu byl významný rok 2004 a 2005, kdy byl stanoven přesný časový
harmonogram nové rekonstrukce mostu. Následně byly prováděny průzkumy, které vedly
ke zjištění skutečného technického stavu památky. Již v roce 2006 začaly první stavební práce,
které měly za úkol ukotvit první dva mostní pilíře. Rekonstrukce byla rozdělena do několika etap.
První stavební etapa se týkala horní části mostu. Stavba započala dne 20. srpna 2007
a byla dokončena 12. listopadu 2010.
.
Práce probíhaly vždy na jedné polovině mostu. To proto, aby nedošlo k uzavření památky pro
veřejnost. Postupně byly z mostu vyndávány jednotlivé kamenné kvádry, ty byly následně označeny,
zrekonstruovány a opět navráceny zpět na své původní místo. Kameny, které byly velmi poškozené,
byly nahrazeny replikami. Následná druhá stavební etapa se bude týkat opravy mostních oblouků.
(Zdroj: cs.prague-pamatky)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář