Toulky Vysočinou - Stezka poznání VI.

22. únor 2013 | 11.09 |
› 

OBEC VÍSKA
Obec Víska leží v malebném podhůří Železných hor v údolí řeky Doubravy a Novoveského potoka.
Polohou náleží k severozápadnímu cípu Českomoravské vrchoviny, nadmořská výška dosahuje
380 m n.m. Její rozloha představuje 386 ha. Počátky osídlení obce lze dle posledních výzkumů datovat
do období přelomu 13. a 14. století. Dle pověstí souvisí se zaniklou osadou Rouzeň,
která se nacházela na stejnojmenném kopci nad obcí.
Existenci vsi Rouzeně potvrzují listinné prameny k roku
1288 a také archeologické nálezy na úpatí kopce.

Rouzeň náležela původně k majetku kláštera

ve Vilémově a zanikla nejspíše v době, která následovala po smrti krále Přemysla Otakara II. (1278).
V roce 1288 je již uváděna jako pustá. Dle pověsti, která se zde traduje, došlo po zániku
zmíněné vsi k odchodu jejích obyvatel. Ti pak založili nové vesnice - větší Novou Ves u Chotěboře
a menší Vísku. První písemná zmínka o Vísce tak pochází až z roku 1515.
Prvního historicky doloženého majitele představoval Mikuláš Trčka z Lípy.
Po něm Vísku spravoval rod Otmarů z Holohlav a na Vísce, z jejichž erbu vychází současný
znak obce. Otmarové v obci i sídlili. Od 17. století byla Víska součástí malečského panství, samosprávu
získala v polovině 19. století. V letech 1960 - 1991 patřila nejprve pod sousední Novou Ves,
později pod Maleč. V roce 1991 získala obec znovu samostatnost.
Ve Vísce žije 182 obyvatel (stav v r. 2012). V obci působí mateřská škola se speciální třídou.
Sídlí v budově, kde se nachází i obecní úřad. K občanské vybavenosti patří prodejna smíšeného
zboží, hostinec a knihovna s možností využití internetu.
Obec je plně plynofikovaná, má vlastní vodovod. Jednu z dominant Vísky představuje
rozsáhlý víceúčelový sportovní areál v centru obce
(fotbalové hřiště, tenisový kurt a hřiště na volejbal), jehož součástí je budova
sokolovny s tělocvičnou a zázemím pro sportovce.
Velmi činorodá je spolková činnost v obci, na které se podílejí zejména organizace
TJ Sokol Víska (oddíl žákovské a mužské kopané), Sdružení dobrovolných hasičů,
Rybářský spolek a sdružení Bago klub. Dodržují se zde tradice jako stavění májky,
pálení čarodějnic, pořádání maškary a jiné.
V obci je parčík s památníkem věnovaným obětem 1. a 2. světové války a kamenným křížkem,
který pochází z roku 1879. Za Vískou směrem k Pukšicím stojí dřevěný kříž obnovený v roce 1999.
Víska se nachází v bezprostřední blízkosti Chráněné krajinné oblasti Železné hory.
Na nejvyšším bodě obce kopci Rouzeň 452 m n. m. lze nalézt opuštěné opukové
lomy se zkamenělinami živočichů z druhohor.
V bezprostřední blízkosti hranic katastru se nachází i lom zaregistrovaný v roce 1994 jako významný
krajinný prvek. Jsou v něm odkryta charakteristická úložná souvrství z usazenin mořského původu.
Vodstvo v obci reprezentuje řeka Doubrava. Její hlavní přítok na katastru obce představuje
Novoveský potok, dále se zde nachází pět rybníků. Doubrava v okolí Vísky teče poměrně širokým
úvalem a v loukách, které ji obklopují, vytváří četné malebné meandry a tůně.
Mezi Vískou a Heřmaní protéká Doubrava korytem lemovaným skálou a stromy, kde můžeme spatřit
i čápa černého (Ciconia nigra), který patří v ČR mezi silně ohrožené ptáky. Ze zdejší vegetace
stojí za zmínku především krásné lipové stromořadí podél silnice nad fotbalovým hřištěm.
.
ZAJÍMAVÁ MÍSTA VE VÍSCE A OKOLÍ:
1. Pamětní místo
Pomník věnovaný obětem 1. a 2. světové války - pamětní deska pochází z roku 1930,
pomník odhalen v roce 1947.
.
Kamenný kříž - 24. dubna 1879 věnovala a nechala postavit obec Víska.
Do současné podoby byl zrekonstruován 29. 9. 1885.
.
2. Mramorový kříž a dřevěný kříž
V obci se nachází kamenný křížek, který pochází z roku 1879.
Za Vískou směrem k Pukšicím stojí dřevěný kříž obnovený v roce 1999.
.
3. Rouzeň
Nejvyšší bod na území obce je kopec Rouzeň s nadmořskou výškou 452 m.
Nalézají se tam opuštěné opukové lomy, v nichž lze objevit zkameněliny živočichů z druhohor.
(Zdroj:stezka poznani.cz)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře