Toulky Vysočinou - Stezka poznání VII.

22. únor 2013 | 11.10 |
› 

NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE
Obec Nová Ves u Chotěboře byla založena ve 13. století a leží v blízkosti řeky Doubravy.
Nad obcí se vypínají Železné hory. K obci Nová Ves patří osady Nový Dvůr,
Podlesí, Zastráň a Bezlejov.
Nová Ves, ležící nad údolím Doubravy, je osídlena asi od 1. poloviny 12. století.
Zakladatelem obce je rytíř Mstislav a rok 1288 je rokem jejího založení. Nová Ves se
zpočátku jmenovala Fojtova Ves, německy Voitsdorf . V listině z roku 1554 je jmenována
jako Nová Ves za Chotěboří, později jako Nová Ves blíž Chotěboře a od roku 1654
je nazývána Novou Vsí u Chotěboře.
V roce 1709 koupil Novou Ves svobodný pán Albrecht Kapoun ze Zubří a Svojkova.
Dal zbudovat samotu Zastrání a Podlesí a také postavil zámek. Za téměř devadesát let obec
změnila několik majitelů. V roce 1798 přichází do Nové Vsi rod baronů de Fin.
Velké zásluhy si získala především choť Františka de Fin, paní Johana, protože dala v roce
1813 vystavět školu a o dva roky později se začal stavět kostel a byl zbudován hřbitov.
Roku 1835 se majitelem zámku a velkostatku v Nové Vsi stává rod Bergerů.
V roce 1873 koupil velkostatek baron Mayran. Ten dal zbudovat zcela nový zámek.
Starý zámek byl zbourán a byl z něho ponechán jen zahradní domek. Nový zámek byl
stavěn podle plánu vídeňského stavitele, který si s sebou přivezl i své dělníky a
celá stavba trvala v roce 1880 pouhé čtyři měsíce.
Po smrti barona v roce 1894 zakoupili zámek Ing. Alois Mixa s chotí.
V té době se na zámku scházelo mnoho hostů. Bylo to tím, že obě starší dcery
Jarmila Šťastná a Terezie Koséová měly značné výtvarné nadání, studovaly na soukromých
malířských a sochařských školách v Praze, a zvaly své přátele a učitele na zámek v Nové Vsi.
Terezie Koséová napsala několik básnických knih pod pseudonymem Terezie Dubrovská
a svého času byla i klavírní virtuózkou.
Poslední majitelkou zámku byla Ludmila Mixová provdaná Hippou, která se v roce 1951
odstěhovala do Francie. V roce 1948 se zámek i statek staly majetkem Československého státu.
Roku 1951 byl zámek převzat pro sociální účely a byl zde zbudován dětský domov.
V Nové Vsi a přilehlých osadách žije necelých 600 obyvatel (údaj k roku 2012).
.
ZAJÍMAVÁ MÍSTA V NOVÉ VSI U CHOTĚBOŘE A OKOLÍ
.
1. Kostel sv. Jana Nepomuckého
Kostel sv. Jana Nepomuckého je zajímavá stavba ve tvaru kříže.
Ke kostelu přiléhají nižší přístavky sakristie s předsíní, oratoří a dvěma bočními oltáři mezi
rameny, takže celek tvoří osmiúhelník. Kostelní věž je čtyřboká, užší, v rozích s opěráky.
Zařízení kostela je novodobé. Původně byly v sanktusníku tři malé zvonky.
Ve dvacátých letech dvacátého století byly do věže umístěny dva zvony,
zrekvírované za 2. světové války.
.
2. Zámek
Zámek stojí na mírném návrší v parku v centru obce nedaleko kostela.
Je zde umístěn dětský domov a veřejnosti není přístupný.
.
3. Rouzeň
Zaniklá osada na návrší nedaleko obce.
.
Pověst:
Podle místní pověsti je však počátek obce úzce spjat se zaniklou osadou
na nedalekém návrší na Rouzeni. O Rouzeni existují dvě verze pověsti. V první se tvrdí,
že osada Rouzeň byla zničena v bojích 1279 po porážce českého krále Přemysla Otakara II.
na Moravském poli. Druhé znění uvádí, že se tak stalo až po vpádu Matyáše Korvína do
našeho kraje roku 1469. V některých vědeckých pracích se oba údaje kombinují.
Tvrdí se v nich, že osada byla poprvé spálena roku 1279 a pak znovu postavena a definitivně
zničena roku 1469 a nebyla obnovena na témže místě pro nedostatek vody.
Místní pověst ještě dodává, že nová osada byla založena asi o kilometr dále
od Rouzeně a byla nazvána Novou Vsí.
(Zdroj:stezka poznani.cz)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře