Toulky Vysočinou - Stezka poznání VIII. - B

22. únor 2013 | 11.14 |
› 

CHOTĚBOŘ

.
Zajímavá místa v Chotěboři a okolí:
.
1. Zámek s kaplí sv. Trojice, zámecký park a hrobka rodu Dobrzenských
Raně barokní zámek z let 1701-1702 s kaplí Nejsvětější Trojice, kterou zdobí původní
fresky a štuky, leží v patnáctihektarovém anglickém parku.
V parku je k vidění pískovcová kašna, socha sv. Jana Nepomuckého a sv. Alžběty Durynské a
nedaleko hřbitůvek rodiny Dobrzenských.

V roce 1992 byly rodu Dobrzenských pozemky spolu

s zámkem navráceny, část zámeckých prostor má od roku 1952 pronajato městské muzeum,
kde jsou k vidění stálé expozice i sezonní výstavy.
.
2. Kostel sv. Jakuba Většího
Kostel sv. Jakuba Většího, který vznikl několikerou přestavbou původní románské
kaple z 12. století.
Současná stavba má pseudogotickou podobu s novogotickým interiérem.
.
3. Panský dům
Panský dům slouží svému účelu od svého vzniku doposud.
Traduje se, že se zde zastavil Jan Žižka při svém tažení zdejším krajem.
V roce 1912 v Panském domě nějaký čas pobýval a psal spisovatel Jaroslav Hašek.
.
4. Památník božím bojovníkům
Vytvoření pomníku inspirovala tragická událost - upálení husitských bojovníků v
místních stodolách, jež se odehrála dne 3. února 1421.
.
5. Kaple Povýšení sv. Kříže a kaple sv. Anny
K sakrálním stavbám města patří dále hřbitovní kaple Povýšení sv. Kříže v parku
Václava Fialy, vystavěná v pseudorománském a pseudogotickém slohu a od září roku 2000
opatřená dvěma slavnostně vysvěcenými zvony, a rovněž kaple sv. Anny z roku 1902
(postavená podle návrhu Františka Krumla), která se nachází na východním okraji města.
.
6. Geopark U platanu Gymnázia Chotěboř
Geopark se nachází na zahradě Gymnázia Chotěboř (Jiráskova 637, Chotěboř) a je zde ke
shlédnutí přes dvacet až několikatunových vzorků lokálních hornin CHKO Železných hor.
Geopark je zároveň volně propojen s expozicí přírodní zahrady (jezírko, bylinné skalky,
úkryty pro zahradní živočichy, divoký zahradní koutek a další).
.
7. Přírodní rezervace Údolí Doubravy
Údolí Doubravy je přírodní rezervace, která leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory,
severovýchodně od Chotěboře nedaleko obce Bílek. Řeka Doubrava pramenící v oblasti Ranského
Babylonu patří k čistým řekám, což dosvědčuje výskyt vzácných druhů rostlin i živočichů, např. racků.
Po celém svém toku vytvořila kamenné řečiště, plné skalních věží a obřích hrnců,
s vodopádem a kamenným mořem. Nad údolím se nachází vyhlídka Sokolohrady,
poblíž najdeme zbytky původního hradu Sokolov ze 13. století.
Na protějším svahu přes řeku skalní věž " s vyhlídkou.
.
8. Písník u Dolního Sokolovce
Písník je přírodní rezervace, která je z části naplněn vodou a okolo vodní plochy je zarostlý
rašeliníkem a jinými mechy. Jedná se i o jedinou vodní plochu v okolí nad vodním tokem
řeky Doubravy, a tak je to i významné napajedlo lesní zvěře. Geologicky se zde vyskytují ruly
a mělké lehce kyselé půdy na místě odtěženého hrubého písku.
.
9. Soubor lidových staveb Veselý Kopec
Skanzen lidových staveb a řemesel na Veselém kopci představuje historický obraz lidových
obydlí, která zapadají do zdejší drsné, avšak zároveň krásné podhorské krajiny.
Jednotlivé zemědělské usedlosti jsou volně rozptýleny v původním krajinném prostředí a
dokládají způsob života a hospodaření drobných rolníků od poloviny 19. století do poloviny
20. století. V osadě jsou k vidění i technické památky a také mnohá řemesla,
která zde byla nezbytným zdrojem obživy.
.
10. Ranská Jezírka
Ranská jezírka se nacházejí vedle národní přírodní rezervace Ransko.
Jedná se o zatopené prohlubně vedle starých zarostlých hald železných limonitových rud
po dřívější těžbě. Podložím jsou olivinická gabra s troktolity a peridotity,
vykazující místy značné sulfidické zrudnění. Vznikla zde mokřadní společenstva
s výskytem chráněných a ohrožených rostlin a živočichů.
.
11. Velké Dářko
Velké Dářko je největší rybník na Českomoravské vrchovině a také největší v kraji Vysočina.
Rybník je využívaný k rekreaci. Na rybníku jsou místním klubem pořádány
závody ve windsurfingu a závody dračích lodí.
Rybník s plochou 206 ha , tj. 2 km2 , byl založen v 15. Století.
Původním účelem bylo shromažďování vody na pohon hamrů, později chov ryb.
Nyní, po restituci, se vrátil rybník do majetku Dr. Kinského, který v chovu ryb pokračuje.
Ačkoliv je Velké Dářko velké, je však dosti mělké, maximum 4 m, průměrná hloubka 1,5 m.
(Zdroj:stezka poznani.cz)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář