Toulky Vysočinou - Stezka poznání XV.

23. únor 2013 | 12.56 |
› 

LUČICE
Obec Lučice se nachází 10 km severozápadně od města Havlíčkův Brod.
Obec Lučice byla pravděpodobně založena ve 13.století (archivní doklady se nedochovaly
z důvodu vyhoření hradu Lipnice, kde byly uloženy). První zmínka o obci je však až z roku 1352,
a to tzv. rejstříku desátkovém. Byl to typ osady zvané ,,okrouhlice".
Jak již samotný název napovídá, její jméno je odvozeno od luk a lučin, kterými jak se
dříve psalo Luczicze, byla a je dosud obklopena.
Dominantou obce Lučice je kostel sv. Markéty, budova školy s věžními hodinami
z roku 1922, pomník věnovaný padlým z I. světové války a lihovarský komín.
Krásnou památkou je teké smírčí kříž.
.
ZAJÍMAVÁ MÍSTA V OBCI LUČICE A JEJÍM OKOLÍ
.
1. Kostel sv. Markéty
Gotický kostel sv. Markéty v Lučici na návsi pochází z 1. poloviny 14. století,
významné stavební úpravy pocházejí z gotiky pozdní. Svatyně je jednolodní,
obdélníkového půdorysu, s polygonálním presbytářem a hranolovou věží.
V lodi se dochovala vrcholně gotická okna s kružbami a
pozdně gotický portál ve tvaru oslího hřbetu.
.
2. Žižkova studánka a bysta
Studánka se nachází v lesích 1 km od místní části Malčína -
Dobrá Voda v bývalé oboře Jana Welze.
Podle pověsti z ní pil Jan Žižka při
pronásledování křižáků k Havlíčkovu Brodu.
.
3. Památný strom
Tzv. Žižkův buk v Dobré Vodě (místní části Malčína) je opředen řadou pověst.
V soutěži Strom roku v roce 2008 obsadil jedno z předních míst.
.
4. Smírčí kříž
Na okraji obce, při cestě na Janovec, se dochoval pískovcový smírčí kříž.
.
Pověst:
Ke vzniku Lučice se váže i pověst. Údajně obec vznikla ve 13. století,
kde jako první byl postaven kostel, který je zasvěcen svaté Markétě. K severnímu
boku presbytáře přiléhá sakristie, o níž se v Lučici tradovalo,
že je pozůstatkem staré původní kapličky.
(Zdroj:stezka poznani.cz)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře