Toulky Vysočinou - Stezka poznání XVII.

28. únor 2013 | 12.10 |
› 

KEJŽLICE
Kejžlice je jedinou obcí tohoto jména v celé České republice.
Nachází se v údolí Pstružného potoka v nadmořské výšce 490 metrů. Katastr obce s přilehlými
osadami Nový Dvůr, Čihadlo, Orlovy a samotou Pelhřimák má rozlohu 1 127 ha.
První zmínky o obci pocházejí z roku 1378, tedy z doby na přelomu vlády dvou významných
českých panovníků Karla IV. A Václava IV. Tehdejší obyvatelé nazývali obec Nová Ves.
V roce 1397 byla darována lipnickému kolegiu kanovníků pod jménem Kožlice.

Malá Kožlá, tedy Kožlice, je zdrobnělina názvu Kožlí, jenž se nacházelo poblíž Ledče nad
Sázavou. Odtud pocházeli někteří osídlenci a název si přinesli s sebou.
Teprve v době mezi 15. a 16. stoletím získala obec současný název - Kejžlice.
V držení panství Lipnice a tím také Kejžlice se vystřídali páni z Lipé, krátce Lucemburkové,
po husitských válkách Trčkové, po třicetileté válce Rašínové z Chotěboře, Palmové
z Gundelfingenu a naposledy Trauttmansdorfové.
.
ZAJÍMAVÁ MÍSTA V OBCI KEJŽLICE A JEJÍM OKOLÍ
.
1. Kaple
Dominantou obce je kaple vázaná původně k sv. Janu Nepomuckému,
která byla dokončena roku 1903. Stavba je zmenšeninou kostela v pseudogotickém slohu.
Má předsunutou hranolovou věž s vysokými vstupními dveřmi a nad nimi je v patře
umístěno velké hrotité okno, další dvě se nachází také po stranách lodě.
V roce 1997 byla tato svatyně zasvěcena Božskému srdci.
.
2. Škola a roubenka
Na návsi se nachází budova školy, pocházející z roku 1888,
která nyní slouží jako mateřská školka a roubený domek švýcarského typu.
Před budovou školy je pomník atypického tvaru věnovaný památce
padlých v první světové válce.
.
3. Přírodní rezervace Kamenná trouba
V severní části katastru obce se nachází významná přírodní rezervace Kamenná trouba.
Jedná se o rozlehlý soubor společenstev mokřadů, rákosin, vysokých ostřic, vlhkých luk,
vrbin a olšin v nivě Pstružného potoka, který představuje důležitý
biotop s řadou ohrožených druhů flory a fauny.
Celková rozloha chráněného území je 64,73 ha a bylo vyhlášeno v roce 1974.
.
4. Pomník Jiřího Wolkera
V těchto místech v letech 1916 a 1917 tábořil spolu se Svojsíkovými skauty mladý
básník Jiří Wolker. Pomník byl postaven na pozemku tehdejší Strakovy nadace.
Jeho postavení povolil a financoval lesní správce Orlov pan Josef Toman.
Kámen na pomník byl zakoupen v lipnických lomech a celou úpravu prováděl pan František
Suk z Kejžlice. Večer dne 7.srpna 1934 byl pomník odhalen za účasti pražských
skautů a několika set lidí z celého kraje.
.
5. U Huberta
Toto rozcestí je kultovním místem lesáků a myslivců, dříve začátkem lesních honů.
V dřevěné skříňce vysoko na staletém dubu chrání toto místo obrázek svatého Huberta
s jelenem, který má mezi parožím zlatý klíč. Vedle dubu stojí lovecká chatka
sloužící k posezení lovců s krmelištěm pro zvěř.
.
6. Orlovská huť
Roku 1766 byla založena skelná huť, ve které se pracovalo až do
druhé poloviny 19. století.
V místech, kde stála, jsou patrné pouze zchátralé zbytky pilířů.
Dodnes však tu lze nalézt úlomky skelných střepů či kousky tavících pánví.
.
7. Rybník Pelhřimák
Vyhledávané přírodní koupaliště s čistou vodou. Staří sedláci říkají tomuto
rybníku "Pejřímák". Podle vyprávění tento název vychází z "pejří", což jsou chomáčky
květenství podobné vatě mokřadní rostliny suchopýru. V minulosti byl prý na místě rybníka
močál porostlý touto rostlinou. Nyní však suchopýr v oblasti téměř vymizel.
.
8. Orlovské lesy
Orlovské lesy na rozhraní Pelhřimovska a Havlíčkobrodska představují 1 700 ha
zalesněného území. Historie území není jen jedním velkým příběhem, jsou to také příběhy
desítky hajných, pánů nadlesních a nově také revírníků Lesů ČR. Hluboké orlovské
lesy jsou vhodným terénem pro turistiku, cykloturistiku a v zimě pro běžecké trasy.
.
9. Vrcholy orlovských lesů
Vránova skála 555 m n.m. je jedním z mnoha vrcholů orlovských lesů.
V nich převažují smrkové porosty, které jsou domovem celé škály druhů sýkorek, brhlíků,
pěnkav, šoupálků i strakapúdů. Pravidelně se zde začali vyskytovat i největší havranovití ptáci
krkavci velcí, i když jde jen o 2-3 páry. Je zde i neobyčejný přírůstek dravců
(káňat, jestřábů i poštolek). Značný pokles zaznamenaly v Orlovech sovy.
Hlavně v lednu a únoru se ozývá výr velký, jeho monotónní temné "huhuhu" zní celé hodiny.
Nejvyšším vrcholem orlovských lesů je vrch Orlík, nazývaný také Čejovský kopec 678 m n.m.
druhý je Kopec 655 m n.m. a třetím nejvyšším je vrchol Poláček 644 m n.m.
Z úpatí tohoto vrcholu bývaly ty nejhezčí výhledy na centrální orlovské údolí, k Lipnici a na
Melechov, který je nejvyšším vrcholem zdejšího kraje 709 m n.m. Okolo něho vede modrá
turistická značka "Partyzánská cesta bratrství" - z Lipnice do Humpolce.
.
10. Myslivna Orlovy
V polesí Orlovy je ukrytá všem českým skautům známá myslivna, v níž počátkem 20. století
pobýval zakladatel českého skautingu - junáctví profesor Antonín Benjamín Svojsík.
Zde, v lůně lesů, vznikla bible českého skautingu "Základy junáctví". V roce 1912 byl postaven
první tábor českých skautů - mezi prvními skauty se objevuje roku 1916 i známý básník
Jiří Wolker. Myslivna se po válce stává místem schůzek významných osobností - Jaroslava Haška,
Matěje Kuděje a malíře Jaroslava Panušky.
.
11. Buková studánka
Jedna z mnoha orlovských studánek s velmi dobrou vodou, o níž se tradují pověsti,
že působí léčivým účinkem zejména na oči. V nedávné době byla nově zastřešena a
poskytuje v horkém létě vítané osvěžení.
.
12. Kostel sv. Jiří
Jedná se o opevněný kostel v Řečici, s dodnes patrným obranným valem.
Intaktně zachovalá středověká stavba s nepatrnými pozdějšími barokními úpravami
ukrývá v interiéru soubor středověkých nástěnných maleb.
(Zdroj:stezka poznani.cz)
.
13. Kejžlice křižovatka Žabáček
(v zimě)
(Žabáčkova v létě)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář