Toulky Vysočinou - Stezka poznání XIX.

28. únor 2013 | 12.18 |
› 

HUMPOLEC
Město Humpolec bylo založeno na začátku 13. století.
Humpolec vznikl jako strážné místo uprostřed pohraničních hvozdů, kde vedla důležitá stezka
vedoucí z Prahy na Moravu. Jednou z místních částí města Humpolec je Rozkoš, kde je k trvalému
pobytu přihlášeno cca 300 osob. Podle pověsti stál při zrodu Humpolce polomytický Gumpold,
seriózní prameny však tuto domněnku nepotvrzují a jméno praotce města neuvádějí.
První písemná zmínka o vsi je z r.1178, kdy ji král Přemysl daroval Soběslavovi II. Komu předtím patřil
není známo, ale Fr. Javůrek je toho názoru, že němečtí rytíři, kteří vnikali do pohraničního hvozdu,
založili osady Gumpoldsdorf či Gumpolsfeld. P. Zoubek ve svém spisu "O zakládání měst v Čechách"
zastává názor, že ke vzniku města přispěly stříbrné doly a odvozuje jméno Humpolec
od slov "hon-pole"- tedy "zvláštnosti uprostřed lesů".
Prvním známým držitelem města je tedy řád německých rytířů, dále to byl do r. 1325 želivský
klášter a poté křižovníci s červenou hvězdou. Velmi významně se do historie
zapsal r. 1233, ke kterému se vztahuje první písemná zmínka o kostelu
sv. Mikuláše založeného želivskými premonstráty.
Kostel evangelický, Humpolec
.
Dalšími majiteli sídla se staly šlechtické rody, nejprve páni z Lipé a později z Dubé, z Leskovce,
Trčkové z Lípy (za jejich vlády došlo k rozvoji rybníkářství a pivovarnictví) a páni z Říčan
(Jan z Říčan r. 1560 zakládá soukenický cech). V době husitských válek se celá oblast stává
krajem kalicha, na nedalekém vrchu Melechov se odehrály první schůzky husitů i jejich
první srážky s panskou mocí. Z této doby pochází patrně nejznámější humpolecký
rodák středověku, Jan Želivský, vůdce radikální pražské chudiny.
Hrob Obětí 2. světové války
.
Město a okolí poznamenala válečná tažení krále Zikmunda,
což byl trest chudé a drsné Vysočině za její nadšení z husitského povstání.
Po Bílé hoře r. 1620 se město stává konfiskátem a dostává se do rukou cizí šlechty
- pánů ze Somlsu, ale ani tím se postavení Humpolce nijak nezměnilo.
Pomník Obětem 1. a 2. světové války a komunismu
.
Z dalších majitelů lze uvést rody Kirchnerů, Gastheimů, Metternichů, Regalů, z Delbína,
z Neffzernu. Za pánů z Neffzernu se město opět vzpamatovalo z úpadku,
který utrpělo v 18. století. Hlavní podíl na tom měl Jakub z Neffzernu, který se také
zasloužil o rozšíření pěstování brambor na Humpolecku, které jsou dodnes jednou z
nejvýznamnějších plodin tohoto málo úrodného kraje.
Za posledního majitele - hraběte Wolkenstein-Troszburga - byl Humpolec r. 1807 prohlášen
svobodným městem "na věčné časy".
Pomník Obětem 2. světové války
.
Revoluční rok 1848 měl ohlas i v Humpolci - byla vytvořena národní garda a říšským
poslancem za město se stal Karel Havlíček Borovský. V roce 1910 zde byl zřízen okresní úřad.
Okresním městem zůstal i po 2. světové válce, až do roku 1960, kdy se
stal i s okolím součástí pelhřimovského okresu.
Sokolovna
.
Ve 13. - 15. století tu nabyla na významu těžba stříbra a od 17. století také tradiční
soukenická výroba. V 19. století mělo město již natolik rozvinutou soukenickou výrobu,
že zaměstnávala na 2 000 lidí a městu se začalo říkat "Český Manchester".
Soukeník Emerich Dítě tenkrát vytvořil světový rekord, který přispěl k propagaci města.
Za pouhých sedm hodin dokázal zhotovit látku na lovecký oblek pro císaře Františka Josefa I.
Vše sám od střiže ovcí až po utkání. Za další tři hodiny byl oblek ušit a dodán do Vídně.
Není divu, že právě na jeho továrně
se také rozsvítila první elektrická světla na Vysočině.
(Zdroj:stezka poznani.cz)
HLINÍKárium
.
"Hliník se odstěhoval do Humpolce!"
Kdo by neznal tuto památnou větu z legendárního českého filmu
"Marečku, podejte mi pero!"
.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře