Langweilův model

25. květen 2013 | 16.50 |
› 

Zajímá vás, jak vypadalo před takovými dvěma sty lety naše hlavní město?
Dokážete si představit Prahu bez metra, sídlišť a novostaveb, které k ní dnes neodmyslitelně patří?
Svou zvědavost můžete ukojit v Muzeu hlavního města Prahy, kde je umístěn Langweilův model Prahy
v podobě, v jaké se nacházela v první polovině 19. století. Tento plastický model Prahy
patří k našim nejvýznamnějším a nejkrásnějším muzejním exponátům.
Antonín Langweil (1791 - 1837)
rodák ze Žatce, si v Praze roku 1819 založil litografickou dílnu, která však zanedlouho zkrachovala.
V roce 1822 se stal sluhou v univerzitní knihovně a věnoval se taky malbě portrétních miniatur a vedut,
přičemž využíval svých znalostí nabytých při studiu na Akademii výtvarných umění ve Vídni.
V roce 1826 byl v Praze vystavován plastický model Paříže, kterým byl Langweil tak nadšen, že se
rozhodl vytvořit plastický model Prahy. Na svém modelu pracoval v letech 1826 až 1834.
Model byl vyroben ručně z papírové lepenky a na ploše 20 metrů čtverečních je zobrazeno
historické jádro Prahy z první poloviny 19. století. Je na něm umístěno více než 2000 budov
Starého Města, Malé Strany a Pražského hradu, se všemi detaily výzdoby fasád, s dvorky,
zahradami a hospodářskou zástavbou. Na modelu je zobrazeno i několik stovek
budov bývalého Židovského města a Starého Města, které byly zbořeny
při velké přestavbě Prahy na konci 19. a počátku 20. století.
Antonín Langweil věnoval modelu veškerý svůj volný čas a finanční prostředky,
se svou rodinou, manželkou a pěti dcerami žil ve velké bídě.
Za toto své dílo obdržel z císařské kanceláře toliko 150 zlatých, což nepokrylo ani náklady
na materiál potřebný k vytvoření modelu. Antonín Langweil zemřel ve svých pouhých 46 letech
na souchotiny, ale zanechal po sobě vskutku velkolepé dílo.
Již mnoho generací turistů zajímajících se o historické památky, ale i historiků umění má možnost
se seznámit s původním vzhledem dnes již zbouraných nebo výrazně přestavěných budov staré Prahy.

Digitalizace modelu
Papírový model Prahy z let 1826-1837 vytvořil Antonín Langweil na ploše 20 metrů
čtverečních v měřítku 1:480. Model obsahuje více než 2 500 číslovaných budov, z nichž 960 objektů
již v současné době v Praze neexistuje. Digitální model obsahuje 13 400 střech, 9 100 komínů,
5 400 keřů a stromů. Pro digitalizaci bylo třeba 48 počítačů a diskový prostor 20 TB.
Na projektu pracovalo více než 170 operátorů a celkově více než 200 spolupracovníků.
Na optimalizaci 3D modelů bylo odpracováno přes 8 100 hodin.
Vedle výsledných 3D dat modelu jsou výstupem digitalizace i aplikace pro veřejnost.
Díky digitalizaci tak bude možné vidět model zblízka, a to i z úhlů, které by jinak
nebyly dosažitelné. Takový pohled by totiž byl možný jen pro
"pozorovatele" vysokého pouhý jeden centimetr.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře