Blatnice pod Svatým Antonínkem

15. únor 2013 | 14.04 |
› 

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Blatnice pod Svatým Antonínkem je známá obec na Moravském Slovácku.
Leží na úpatí Bílých Karpat, pod kopci Svatý Antonínek, Střečkový a Roháč.
Je tu spousta vinohradů, rodí se tu znamenité víno a mají dokonce vlastní značku
- Blatnický Roháč. Vlastnil tu vinohrad dokonce i Jan Ámos Komenský.
Blatnice pod Svatým Antonínkem
V obci je krásný kostel sv. Ondřeje s oltářním obrazem od Joži Úprky a upravený hřbitov.
Nejvýznamnější události v obci je pouť ke svatému Antonínkovi,
která se každoročně koná v červnu, na den sv. Antonína.
kostel sv. Ondřeje
Také se tu koná děkovná pouť, která bývá poslední neděli v srpnu a krojované hody,
které bývají na Kateřinu. Pokud se obcí projdete, u silnice směrem na Uherský Ostroh
uvidíte po pravé straně sochu sv. Antonínka a také ukazatel k poutnímu kostelu
. Pokud pojedete ještě kousek dál, ocitnete se až před branou
do Blatnických vinařských závodů.
interier kostela
Kostel s poutní kaplí sv. Antonína Paduánského (lidově nazývaného Antonínek)
je jedním z nejznámějších poutních míst na Moravě.
Podle starých pověstí tu na kopci bývalo pohanské obětiště a teprve
s příchodem Cyrila a Metoděje se toto místo stalo křesťanské.
na obrubě a houpe nohama
Vznik nejstarší kaple a počátky poutí se udávají do období po
třicetileté válce, kdy byl majitelem území Gundakar Liechtenstejn.
Gundakarův syn Hartmann dal prý na kopci nad Blatnicí postavit poutní
kapli sv. Antonína jako poděkování za uzdravení svého syna, které se událo,
když se omyl vodou ze studánky.
kruchta s varhanami
Ovšem podle písemných dokladů byli iniciátory stavby jezuité z Uherského Hradiště.
Ta pověst byla sice hezčí, ale z jezuitských pramenů je také doloženo,
že první pouť se tu konala v roce 1671.
Úprka - obrazy
Když malá kaple po několika letech přestala stačit náporu poutníků,
nechal jí onen uzdravený hrabě Antonín Florián v roce 1696 rozšířit.
Zdá se, že na té pověsti přeci jenom něco bylo! Později byly poutě z příkazu
Jozefa II. zakázány a zdejší tradice byla znovu obnovena až v roce 1815.
křížová cesta
To už vládl císař František I., poutě povolil, ale pouze za podmínky,
že se blatnická obec písemně zaváže, že kapli obnoví a bude se o ní starat
"po všechny časy". Obec opravdu kopec s kaplí od knížete Liechtensteina
koupila a jak je vidět, o kapli se dodnes vzorně stará.
studánka
Hlavní oltář postavil F. Štábl z Hodonína, je z pískovce a bílého mramoru.
Nad oltářem je reliéf "Poslední večeře Páně" od amatérského autora v
naivistickém duchu.Také anděl, který si sedí na obrubě a houpe nohama.
Nad tím je obraz lidového malíře Josefa Hány, který představuje
sv. Antonína s Ježíškem a anděly na oblaku, kteří se vznáší nad blatnickou horou.
Liechtenstejn erb
V lodi jsou po stranách umístěny boční oltáře a v západní části kaple je na dvou
sloupech kruchta s varhanami. Zakristie slouží i jako taková malá prodejna suvenýrů,
prospektů a svatých obrázků. Veškeré nynější vybavení pochází
z 2. poloviny 19. a 20. století, protože to staré bylo zničeno už v době
josefínského zákazu. Myslím, že ani tento nedostatek neubírá tomuto milému
a pohodovému místu nic z jeho jedinečné atmosféry.
socha sv. Antonína
Na popularizaci tohoto místa měl nemalou zásluhu i malíř Jožka Úprka,
který namaloval několik krásných obrazů zachycujících dny blatnických poutí.
vinné sklepy
Na obrovské louce je také křížová cesta, kam se poutníci chodí modlit.
Určitě nepřehlédnete ani lipovou alej, která tu stojí, na jaře i krásně voní
a v jejím stínu sedávají a odpočívají poutníci.
socha sv. Antonínka
Asi uprostřed aleje najdete
tu studánku s léčivou vodou, co si v ní podle pověsti hraběcí synek umyl
oči a vrátil se mu zrak. Hned za alejí je vinice,
odkud pochází to úžasné a prý také léčivé víno St. Antonius.
(Zdroj: stránky Blatnice pod Svatým Antonínkem, foto: internet)
sv. Antonín Paduánský

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře