Toulky Vysočinou - Stezka poznání XX.

28. únor 2013 | 12.22 | rubrika: Památky

JIŘICE
Jiřice jsou jedna z nejstarších vesnic založených želivskými premonstráty v
místechbývalého pohraničního hvozdu "Borek".
Jméno vsi je odvozeno od jejího zakladatele či prvního osadníka - Jiřího.
Osadníci si začali říkat staročesky "Juřici" a odtud i název Jiřice.
Nejstarší archivní dokument, který uvádí zmínku o vsi,
je bulapapeže Honoria II.z roku 1226. Listina obsahuje soupis majetku želivského
kláštera a ves je tam uvedena jako "Velké Juřice".
Od tohoto roku se i datuje založení obce.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 59x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XIX.

28. únor 2013 | 12.18 | rubrika: Památky

HUMPOLEC
Město Humpolec bylo založeno na začátku 13. století.
Humpolec vznikl jako strážné místo uprostřed pohraničních hvozdů, kde vedla důležitá stezka
vedoucí z Prahy na Moravu. Jednou z místních částí města Humpolec je Rozkoš, kde je k trvalému
pobytu přihlášeno cca 300 osob. Podle pověsti stál při zrodu Humpolce polomytický Gumpold,
seriózní prameny však tuto domněnku nepotvrzují a jméno praotce města neuvádějí.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 52x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XVIII.

28. únor 2013 | 12.14 | rubrika: Památky

ČEJOV
Počátky obce se kladou do poloviny 13. století, kdy celý kraj načas ovládl řád německých rytířů
a zahájil zde těžbu stříbra. Historie obce je od počátku spjata s historií Humpolce.
Čejov patřil a patří hřbitovem a farou k Humpolci. První písemnou zmínku o existenci osady,
ležící jen 3 km severně od Humpolce, nacházíme v přídomku domácího vladyky
z Čejova 1370 "fratres de Czeyew".
Po vsi se dále psali Miroslav 1384-1409, Ctibor 1370 a Jakůbek 1440-52.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 65x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XVII.

28. únor 2013 | 12.10 | rubrika: Památky

KEJŽLICE
Kejžlice je jedinou obcí tohoto jména v celé České republice.
Nachází se v údolí Pstružného potoka v nadmořské výšce 490 metrů. Katastr obce s přilehlými
osadami Nový Dvůr, Čihadlo, Orlovy a samotou Pelhřimák má rozlohu 1 127 ha.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 57x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XVI.

28. únor 2013 | 12.03 | rubrika: Památky

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
Světlá nad Sázavou leží na horním toku řeky Sázavy, má necelých 7 000 obyvatel a
proslavila se sklářstvím a těžbou žuly. Na levém břehu Sázavy se nachází účelově využívaný zámek s
regionálním Muzeem Světelska, v zámeckém parku pak zajímavé prvky drobné architektury a dva rybníky,
další za parkem s možností koupání. Na náměstí Trčků z Lípy stojí budova radnice, děkanský kostel
sv. Václava s charakteristickou věží tvořící dominantu města, v sousedství městská
knihovna s turistickým informačním centrem a galerií.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 62x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XV.

23. únor 2013 | 12.56 | rubrika: Památky

LUČICE
Obec Lučice se nachází 10 km severozápadně od města Havlíčkův Brod.
Obec Lučice byla pravděpodobně založena ve 13.století (archivní doklady se nedochovaly
z důvodu vyhoření hradu Lipnice, kde byly uloženy). První zmínka o obci je však až z roku 1352,
a to tzv. rejstříku desátkovém. Byl to typ osady zvané ,,okrouhlice".
Jak již samotný název napovídá, její jméno je odvozeno od luk a lučin, kterými jak se
dříve psalo Luczicze, byla a je dosud obklopena.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 48x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XIV.

23. únor 2013 | 12.46 | rubrika: Památky

SKUHROV
Obec Skuhrov leží na severním okraji Českomoravské vysočiny, 10 km od Havlíčkova Brodu.
Skuhrov je velmi stará osada. Vznikla na přelomu 12. a 13. století na tzv.
Haberské stezce, která byla důležitou spojnicí Prahy a Moravy procházející
přes stříbrné doly u Německého (dnes Havlíčkova) Brodu.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 53x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XIII.

23. únor 2013 | 12.35 | rubrika: Památky

ROZSOCHATEC
Rozsochatec leží na obou březích Břevnického potoka, pravobřežního přítoku řeky
Sázavy v nadmořské výšce 472 m a jeho katastrální území zaujímá 924 ha.
Součástí obce je i místní část Jahodov.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 48x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XII.

23. únor 2013 | 12.31 | rubrika: Památky

ČACHOTÍN
Nejstarší zmínka o obci Čachotín je z roku 1351.
Významnou roli v osidlování okolní krajiny sehrála tzv. Libecká stezka, procházející
blízkým městem Chotěboř a také přítomnost hornin bohatých na stříbrnou rudu,
která zde byla ve středověku těžena. Jméno vesnice vzniklo příponou -ín
z osobního jména Čachota a znamenalo Čachotův dvůr.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 41x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XI.

23. únor 2013 | 12.27 | rubrika: Památky

.
JILEM
Obec Jilem leží na severním okraji Českomoravské vrchoviny, uprostřed České republiky,
v kopcovité krajině s nadmořskou výškou kolem 550 m. Většina katastrálního území je,
prostřednictvím Jiříkovského potoka, odvodňována říčkou Sázavkou do řeky Sázavy.
Pouze jižní část katastrálního území je odvodňována do řeky Sázavy prostřednictvím
Jilemského a Čachotínského potoka (přítoky Břevnického potoka).
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 108x