Langweilův model

25. květen 2013 | 16.50 | rubrika: Památky

Zajímá vás, jak vypadalo před takovými dvěma sty lety naše hlavní město?
Dokážete si představit Prahu bez metra, sídlišť a novostaveb, které k ní dnes neodmyslitelně patří?
Svou zvědavost můžete ukojit v Muzeu hlavního města Prahy, kde je umístěn Langweilův model Prahy
v podobě, v jaké se nacházela v první polovině 19. století. Tento plastický model Prahy
patří k našim nejvýznamnějším a nejkrásnějším muzejním exponátům.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 92x

Klášter Nový Dvůr

11. květen 2013 | 19.55 | rubrika: Památky

Trapistický klášter Matky Boží v Novém Dvoře se nachází 1 km východně od Dobré Vody
u Toužimi, jen 8 km východně od tepelského kláštera.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.5 (4x) | přečteno: 330x

Sůl nad zlato

7. květen 2013 | 18.36 | rubrika: Památky

Solný důl Wieliczka

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 89x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XXII.

28. únor 2013 | 12.30 | rubrika: Památky
PROSEČ
Písemné zmínky o Proseči jsou velmi pozdní, neboť pocházejí až z 90. let 14. století.
Tehdy, roku 1391, je zmiňován Ondřej z Proseče a bratři Hroch a Beneš.
Následující zmínka je ještě o více než dvacet let mladší.
Roku 1415 přivěsili své pečeti na stížný list české šlechty, zaslaný do Kostnice
na protest proti upálení Mistra Jana Husa, kromě jiných okolních feudálů
rovněž Jaroš z Proseče a Jan z Proseče.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 73x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XXI.

28. únor 2013 | 12.26 | rubrika: Památky

KALIŠTĚ
Obec Kaliště leží 8 km severozápadně od Humpolce v nadmořské výšce 601 m.
Na sever od Kališť je táhlý zalesněný vrch Melechov.
První písemná zmínka o obci je z roku 1318.
Do katastru obce patří:
Háj, Staré Hutě, Holušice a Podivice. Obec má ve svém středu dva rybníky.
V rybnících se nejčastěji chovají tyto ryby:
kapr obecný, amur bílý, candát obecný, lín obecný, okoun říční a štika obecná.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 80x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XX.

28. únor 2013 | 12.22 | rubrika: Památky

JIŘICE
Jiřice jsou jedna z nejstarších vesnic založených želivskými premonstráty v
místechbývalého pohraničního hvozdu "Borek".
Jméno vsi je odvozeno od jejího zakladatele či prvního osadníka - Jiřího.
Osadníci si začali říkat staročesky "Juřici" a odtud i název Jiřice.
Nejstarší archivní dokument, který uvádí zmínku o vsi,
je bulapapeže Honoria II.z roku 1226. Listina obsahuje soupis majetku želivského
kláštera a ves je tam uvedena jako "Velké Juřice".
Od tohoto roku se i datuje založení obce.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 59x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XIX.

28. únor 2013 | 12.18 | rubrika: Památky

HUMPOLEC
Město Humpolec bylo založeno na začátku 13. století.
Humpolec vznikl jako strážné místo uprostřed pohraničních hvozdů, kde vedla důležitá stezka
vedoucí z Prahy na Moravu. Jednou z místních částí města Humpolec je Rozkoš, kde je k trvalému
pobytu přihlášeno cca 300 osob. Podle pověsti stál při zrodu Humpolce polomytický Gumpold,
seriózní prameny však tuto domněnku nepotvrzují a jméno praotce města neuvádějí.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 52x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XVIII.

28. únor 2013 | 12.14 | rubrika: Památky

ČEJOV
Počátky obce se kladou do poloviny 13. století, kdy celý kraj načas ovládl řád německých rytířů
a zahájil zde těžbu stříbra. Historie obce je od počátku spjata s historií Humpolce.
Čejov patřil a patří hřbitovem a farou k Humpolci. První písemnou zmínku o existenci osady,
ležící jen 3 km severně od Humpolce, nacházíme v přídomku domácího vladyky
z Čejova 1370 "fratres de Czeyew".
Po vsi se dále psali Miroslav 1384-1409, Ctibor 1370 a Jakůbek 1440-52.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 65x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XVII.

28. únor 2013 | 12.10 | rubrika: Památky

KEJŽLICE
Kejžlice je jedinou obcí tohoto jména v celé České republice.
Nachází se v údolí Pstružného potoka v nadmořské výšce 490 metrů. Katastr obce s přilehlými
osadami Nový Dvůr, Čihadlo, Orlovy a samotou Pelhřimák má rozlohu 1 127 ha.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 57x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XVI.

28. únor 2013 | 12.03 | rubrika: Památky

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
Světlá nad Sázavou leží na horním toku řeky Sázavy, má necelých 7 000 obyvatel a
proslavila se sklářstvím a těžbou žuly. Na levém břehu Sázavy se nachází účelově využívaný zámek s
regionálním Muzeem Světelska, v zámeckém parku pak zajímavé prvky drobné architektury a dva rybníky,
další za parkem s možností koupání. Na náměstí Trčků z Lípy stojí budova radnice, děkanský kostel
sv. Václava s charakteristickou věží tvořící dominantu města, v sousedství městská
knihovna s turistickým informačním centrem a galerií.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 62x