Toulky Vysočinou - Stezka poznání XV.

23. únor 2013 | 12.56 | rubrika: Památky

LUČICE
Obec Lučice se nachází 10 km severozápadně od města Havlíčkův Brod.
Obec Lučice byla pravděpodobně založena ve 13.století (archivní doklady se nedochovaly
z důvodu vyhoření hradu Lipnice, kde byly uloženy). První zmínka o obci je však až z roku 1352,
a to tzv. rejstříku desátkovém. Byl to typ osady zvané ,,okrouhlice".
Jak již samotný název napovídá, její jméno je odvozeno od luk a lučin, kterými jak se
dříve psalo Luczicze, byla a je dosud obklopena.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 48x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XIV.

23. únor 2013 | 12.46 | rubrika: Památky

SKUHROV
Obec Skuhrov leží na severním okraji Českomoravské vysočiny, 10 km od Havlíčkova Brodu.
Skuhrov je velmi stará osada. Vznikla na přelomu 12. a 13. století na tzv.
Haberské stezce, která byla důležitou spojnicí Prahy a Moravy procházející
přes stříbrné doly u Německého (dnes Havlíčkova) Brodu.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 53x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XIII.

23. únor 2013 | 12.35 | rubrika: Památky

ROZSOCHATEC
Rozsochatec leží na obou březích Břevnického potoka, pravobřežního přítoku řeky
Sázavy v nadmořské výšce 472 m a jeho katastrální území zaujímá 924 ha.
Součástí obce je i místní část Jahodov.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 48x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XII.

23. únor 2013 | 12.31 | rubrika: Památky

ČACHOTÍN
Nejstarší zmínka o obci Čachotín je z roku 1351.
Významnou roli v osidlování okolní krajiny sehrála tzv. Libecká stezka, procházející
blízkým městem Chotěboř a také přítomnost hornin bohatých na stříbrnou rudu,
která zde byla ve středověku těžena. Jméno vesnice vzniklo příponou -ín
z osobního jména Čachota a znamenalo Čachotův dvůr.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 41x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání XI.

23. únor 2013 | 12.27 | rubrika: Památky

.
JILEM
Obec Jilem leží na severním okraji Českomoravské vrchoviny, uprostřed České republiky,
v kopcovité krajině s nadmořskou výškou kolem 550 m. Většina katastrálního území je,
prostřednictvím Jiříkovského potoka, odvodňována říčkou Sázavkou do řeky Sázavy.
Pouze jižní část katastrálního území je odvodňována do řeky Sázavy prostřednictvím
Jilemského a Čachotínského potoka (přítoky Břevnického potoka).
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 108x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání X.

23. únor 2013 | 12.25 | rubrika: Památky

.
MIŘÁTKY
Doba vzniku obce není přesně známa. Je však nepochybné,
že původní obec Miřátky se nacházela asi dva kilometry severozápadně od současné
zástavby, blíže k městu Habry. Poloha původní vesnice se dá poměrně přesně určit,
neboť ještě v padesátých letech minulého století zde byly patrny pozůstatky
po původní vesnici a to například pozůstatek rybníčku při cestě do
obce Rybníček, zbytky roubené studně a kamenné žlaby.
Přesto, že není přesně známo, kdy původní obec zanikla, lze se domnívat,
že se tak stalo v souvislosti s bitvou u Vilémova v únoru 1469, mezi Jiřím
z Poděbrad a Matyášem Korvínem.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 49x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání IX.

23. únor 2013 | 12.23 | rubrika: Památky

Obec Vepříkov
.
Počátek historie obce není přesně znám, první písemný záznam pochází z roku 1542,
kdy obec patřila do chotěbořského panství, které bylo majetkem Trčků z Lípy.
V roce 1634 se stal majitelem chotěbořského panství Ferdinand II a ten je roku 1636 daroval
i s Vepříkovem Jaroslavu Sezimovi Rašínovi z Ryzburku. Původní název obce byl Vepřkov,
tj. Vepřkův dvůr. V minulosti však bylo jméno pozměněno na Vepříkov,
aby byla usnadněna jeho výslovnost.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 42x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání VIII. - A

22. únor 2013 | 11.16 | rubrika: Památky

CHOTĚBOŘ

Město Chotěboř, které leží na Českomoravské vrchovině v nadmořské výšce 515 m,
se nachází v severní části Kraje Vysočina. První písemná zpráva z roku 1265 svědčí o tom,
že se v okolí těžilo stříbro. Královským městem se Chotěboř stává roku 1331, kdy obdržela základní
městská práva od českého krále Jana Lucemburského. Další privilegia získala Chotěboř od Karla IV.,
Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad. Neblahou událostí se do kronik zapisuje začátek roku 1421,
kdy došlo k upálení asi 300 zajatých husitů v chotěbořských stodolách,
které zradila česká katolická šlechta a kutnohorští Němci. Chotěboř zůstává královským
městem do roku 1499, kdy přechází do rukou mocného rodu Trčků z Lípy.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 53x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání VIII. - B

22. únor 2013 | 11.14 | rubrika: Památky

CHOTĚBOŘ

.
Zajímavá místa v Chotěboři a okolí:
.
1. Zámek s kaplí sv. Trojice, zámecký park a hrobka rodu Dobrzenských
Raně barokní zámek z let 1701-1702 s kaplí Nejsvětější Trojice, kterou zdobí původní
fresky a štuky, leží v patnáctihektarovém anglickém parku.
V parku je k vidění pískovcová kašna, socha sv. Jana Nepomuckého a sv. Alžběty Durynské a
nedaleko hřbitůvek rodiny Dobrzenských. V roce 1992 byly rodu Dobrzenských pozemky spolu
s zámkem navráceny, část zámeckých prostor má od roku 1952 pronajato městské muzeum,
kde jsou k vidění stálé expozice i sezonní výstavy.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 55x

Toulky Vysočinou - Stezka poznání VII.

22. únor 2013 | 11.10 | rubrika: Památky

NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE
Obec Nová Ves u Chotěboře byla založena ve 13. století a leží v blízkosti řeky Doubravy.
Nad obcí se vypínají Železné hory. K obci Nová Ves patří osady Nový Dvůr,
Podlesí, Zastráň a Bezlejov.
Nová Ves, ležící nad údolím Doubravy, je osídlena asi od 1. poloviny 12. století.
Zakladatelem obce je rytíř Mstislav a rok 1288 je rokem jejího založení. Nová Ves se
zpočátku jmenovala Fojtova Ves, německy Voitsdorf . V listině z roku 1554 je jmenována
jako Nová Ves za Chotěboří, později jako Nová Ves blíž Chotěboře a od roku 1654
je nazývána Novou Vsí u Chotěboře.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 43x