Co je bohatství

12. únor 2013 | 15.55 | rubrika: Povídky

Poslední dokončovací práce vánočního úklidu a hotovo.
Cukroví je napečené, peřiny čistě povlečené, záclony a koberce voní čistotou.
Ještě dodělám vánoční výzdobu a je to. Ale byla to fuška. Cítím, jak jsem unavená.
Najednou zazvoní telefon.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 42x

Kdo zavedl v Českém ráji broušení drahokamů?

12. únor 2013 | 15.54 | rubrika: Povídky

Jednou si dva trpaslíci T. a S. vyjeli na myších do světa.
Dokud se pohybovali v říši trpaslíků, cesta ubíhala bez nehody, ale jakmile se dostali do světa lidí,
bylo zle. Přiletěl krahujec a myšky jim utekly. Celí vyplašení a poškrábaní se dopotáceli k
prameni Stebenky, vyrobili si z větviček vor a vypluli po proudu. Ale ani plavba neprobíhala hladce,
převrátili se v mlýnském splavu a celí promáčení zalezli do mlýna, kde se uložili na peci.
Ráno se však museli schovat před kočkou. Jejich záchranou se stala nůše s houbami,
připravenými na trh do Turnova. A tak byli i s houbami prodáni staré panně Oterince.
Ta se nejdřív strašně polekala, když je při krájení objevila, ale protože byla hodná,
postavila jim v okně domeček a nechala je u sebe bydlet.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 39x

O opilém hajném a kouzelném kozlu

12. únor 2013 | 15.52 | rubrika: Povídky

O opilém hajném a kouzelném kozlu aneb
O hledání pokladu na Kozákově
Nedaleko Turnova se vypíná vrch Kozákov, naleziště drahokamů, které hlídají duchové hor
- trpaslíci. Před dávnými dobami přišlo na kozákov dvanáct cizinců, kteří otevřeli šachtu,
do níž nikoho nepouštěli. Když o nich chtěl něco bližšího zjistit turnovský brusič kamenů Lamač,
byl nalezen v lese s vypíchnutýma očima.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 36x

Hospodáříček

12. únor 2013 | 15.51 | rubrika: Povídky

V Jalové Lhotě na samém konci vsi, kde už se chalupy opírají stodolami o les, bydlel před
dávnými lety jeden moc lakomý hospodář. Až z toho celý zežloutl, jak přemýšlel, na čem by
zase nějaký ten groš ulakotil. Jednou se doslechl, že nejvíce se daří tomu, kdo má ve stavení
skřítka - hospodáříčka. Hned začal špekulovat, jak to zařídit, aby také on takového hospodáříčka
dostal. Vyptával se, poptával, až se doptal: V deváté vesnici na západ, je prý moudrá bába,
která v takových případnostech umí poradit.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 54x

Odchod trpasličího lidu

12. únor 2013 | 15.49 | rubrika: Povídky


Odchod trpasličího lidu

(pověst z Bílých kamenů - Jitrava u Rynoltic)
Před dávnými lety se prý poblíž Sloních skal ztratila mladé pastýřce kravka.
Dívka ji dlouho nemohla najít a bloudila mezi bílými bloky tak dlouho, až si povšimla,
že dobytče snad zázrakem vylezlo na jednu z menších skalek. Vyděšená pastýřka se namáhavě
vyškrabala nahoru a ke svému velkému překvapení spatřila vedle kravky sedět malého
trpaslíka s dlouhými šedivými vousy. Dříve než mohla vykřiknout, naznačil jí ručkou,
aby byla tiše a posadila se. Poté slabým hlasem promluvil: "Neboj se, nikdo ti neublíží.
Potřebujeme tvoji pomoc. Vezmi si tento klíček od naší pokladnice."
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 35x

Zahradní trpaslík

12. únor 2013 | 15.47 | rubrika: Povídky

Zahradní trpaslíky známe snad všichni, pro někoho je to kýč, pro jiného láska.
Jsou to malí mužíčkové, kteří nám hlídají a zdobí naše zahrádky. Historie vzniku trpaslíků
je velmi nejasná a dodnes se přesně neví, odkud se zahradní trpaslíci vzali,
ale i přesto jsou velmi oblíbenou ozdobou našich zahrádek.Původně se patrně jednalo
o "věrné" sochy permoníků zdobící zahradní skalky.
Do jejich výbavy patřila lucerna nebo krumpáč. Do výstroje pak nezbytná špičatá červená čepička.
Postupem času se z nich stala běžná zahradní ozdoba, z tohoto důvodu bývají
někde vybavováni i rýči.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 48x

Slohová práce žáka ZŠ na téma: Moji rodiče

12. únor 2013 | 15.45 | rubrika: Povídky

Rodiče se dělí na dvě části:

matku a otce

Matka se ještě rozděluje na ženu v domácnosti a v zaměstnání.
Doma se potom ještě skládá z manželky, matky, kuchařky, uklízečky, pradleny,
zásobovačky, účetní, vychovatelky, ostatní si nepamatuji,
ale máma toho umí vyjmenovat víc, jako např. služka, otrok a jiné.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 38x

O chlapci

12. únor 2013 | 15.42 | rubrika: Povídky

Byl jednou jeden .....
chlapec, který se narodil s nemocí. Byla to nevyléčitelná nemoc.
V 17 letech..... mohl každou chvíli umřít.
Žil stále jen stáhnutý v domě, pod dohledem své matky.
Jednou už toho ale měl dost a tak se rozhodl, jednou jedinkrát si vyjít.
Poprosil svou matku o dovolení a ona mu to umožnila.
Když se procházel svou čtvrtí, viděl množství obchodů.
Když šel okolo obchodu s hudebninami, uviděl nádherné děvče,
asi v jeho letech. Byla to láska na první pohled.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 48x

Prasklé hliněné nádoby

12. únor 2013 | 15.41 | rubrika: Povídky

V Číně měl jeden nosič vody 2 velké hliněné nádoby.
Visely na obou koncích klacku, který nosil na krku.
V jedné byla prasklina, naproti tomu ta druhá byla dokonalá a
vždy nesla plnou míru vody.
Na konci dlouhé cesty, která trvala od potoku až k domu,
měla prasklá nádoba vodu už jen do polovičky.
Dva celé roky to takto šlo,
nosič vody nosil do domu každý den jen jeden a půl nádoby vody.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 37x

Pohádka

12. únor 2013 | 15.39 | rubrika: Povídky

Dva andělé poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny.
Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty.
Místo toho byli ubytováni ve studeném sklepním pokoji.
Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi a opravil ji.
Když se mladší anděl udiveně ptal proč, starší odpověděl:
"Věci nejsou takové, jakými se zdají být."
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 45x